Pågående arbeten

En maskin är i full gång med att riva en brokonstruktion. Man ser en skylt i mitten av bilden som pekar åt vänster mot Blå bodarna. I bakgrunden ses flera kontorshus. Solen skiner.
Rivningsarbete sommaren 2016. Foto/Håkan Skog

Här hittar du information om pågående arbeten i Slussenområdet. Arbetena pågår mestadels dagtid mellan klockan 07.00-19.00. Vid enstaka tillfällen behöver vi utföra störande arbeten eller arbeta natt.

Ny grundläggning Katarinahissen

Tidigare har vi genomfört underhållsarbeten av stålkonstruktionen. Nu pågår arbete med att förstärka grundläggningen och att byta ut den nedre delen av stålstommen. Sedan kommer själva hissmaskineriet att bytas ut. Hissen kan som tidigast sättas i drift under 2019.

Mer information om upprustningen hittar du här

Arbeten på Katarinavägen

Sprängningsarbetenas andra etapp startar i slutet av maj, och kommer enligt plan att pågå till september. Du som bor eller arbetar nära arbetena kan få en SMS-avisering några minuter innan varje sprängsalva. 

Skriv in ditt mobilnummer här för att få SMS

Provisorisk bussterminal på Stadsgårdsleden

Ledningsarbeten, schaktarbeten för att få till rätt höjder i marken samt betongarbeten pågår på Stadsgården, nedanför Katarinahuset. Det är förberedande arbeten för den provisoriska bussterminalen som kommer att tas i bruk under 2018. 

Illustration av den provisoriska bussterminalen på Stadsgårdsleden

Breddning av kajen

För att bussterminalen ska få plats på Stadsgårdsleden måste bil-, cykel- och gångtrafiken ledas om en bit längre ut mot kajen. För att möjliggöra detta pågår arbete med att bredda kajen. Som mest handlar det om en breddning på sju meter. 

Slusstorget

På det stora arbetsplatsområdet där den, nu rivna, östra bron brukade stå pågår flera olika arbeten parallellt.

Under vintern och våren har vi pålat för den nya brons norra landfäste, strax söder om Skeppsbron.

Det pågår också schaktning och spontning på flera platser. Just nu schaktas marken ned till två meter under vattenytan. 

Sjöbergsplan

På Sjöbergsplan, ytan där popplarna brukade stå, pågår arbeten med att bygga en sjökulvert som ska sträcka sig mot Gamla stan.

Arkeologi

Då Slussen är en plats med en lång historia av sjöfart och handel är det inte konstigt att vi hittar många historiska fynd när vi schaktar oss ned i marken. Ett tjugotal arkeologer arbetar sida vid sida med byggjobbarna så att inget av historiskt värde går förlorat under arbetet. 

Läs mer på Arkeologikonsults webbplats om utgrävningarna

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16