Illustrationsbild över hus
Illustration över kvarteret Skogsstjärnan vid Lövstavägen

Skogsstjärnan

Hässelby Gård
Pågående

Stockholms stad har planerat för 234 bostäder i kvarteret Skogsstjärnan intill Lövstavägen i Hässelby Gård. I projektet ingår också att Lövstavägen rustas upp till en mer stadsmässig gata med trottoarer på båda sidor av vägen.

Projektfakta

Nya bostäder och upprustning av Lövstavägen

I det nya kvarteret byggs 234 bostäder i flerbostadshus, både hyresrätter och bostadsrätter. En ny entré skapas till Karl Bondes skog. I samband med bostadsbebyggelsen vid Johannelund upprustades Lövstavägen till en stadsmässig gata. Denna upprustning fortsätter fram till korsningen vid Skattegårdsvägen, vilket innebär att även kvarteret Skogsstjärnan får trottoarer på båda sidor av Lövstavägen.

Den första inflyttningen i flerbostadshusen beräknas till slutet av 2017 och början av 2018.

Körfält på Lövstavägen avstängt i september

Under våren 2017 fick Lövstavägen ny asfalt. I juni 2017 öppnades de två körfälten i respektive riktning för trafik.

Under september 2017 kommer ett körfält åter att stängas, för plantering av växter mellan körbanorna. Körfältet beräknas vara avstängt under max fyra veckor.

Ikano bostad och Svenska Bostäder bygger lägenheter

Stockholms stad, exploateringskontoret, bygger om Lövstavägen och rustar upp Karls Bondes skog. Ikano bostad bygger 127 bostadsrätter i bostadsrättsföreningen Skogsstjärnan och Svenska Bostäder bygger 108 hyresrätter.

Fler bostäder och utveckling av ytterstaden

Ett av Stockholms stads mål är att bygga 5000 bostäder per år. Ett annat är att utveckla ytterstaden. Genom att bygga nya bostäder på bland annat ett före detta upplagsområde och samtidigt rusta upp Lövstavägen, bidrar detta projekt till att uppfylla dessa mål.

Nyheter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Ulrika Jameson

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret

Giuliana Conciauro

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Veronika Sundberg

Projektledare, Ikano Bostad

Monica Staaf

Projektledare, Svenska bostäder

Suzanne Frejd

Kommunikatör, Svenska bostäder

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden