Reflexväst från Peab för Sjöviksskolan
Projekt Pågående

Sjöviksskolan byggs i Årstadal

Liljeholmen

Just nu bygger Peab Sjöviksskolan i Årstadal. Skolan beräknas öppna för elever från förskoleklass till och med årskurs 6 hösten 2019.

Projektfakta

Ny skola i Årstadal

Just nu bygger Peab Sjöviksskolan vid Årsta Skogsväg i Årstadal. Skolan ska ta emot elever från förskoleklass till och med årskurs 6 i sex parallellklasser per årskurs. Vid behov ska skolan kunna ställa om till att ta emot elever från och med förskoleklass till och med årskurs 9 med fyra parallellklasser per årskurs.

Ökat behov av skolplatser i området

I Liljeholmen-Årstadal pågår en omfattande nybyggnation av bostäder vilket innebär en kraftig ökning av antalet barn i grundskoleåldern. Den nya skolan kommer att ha plats för runt 1200 elever.

Arbetet pågår 2016–2019

Produktionen började hösten 2016. Planen är att skolan ska stå färdig inför skolstarten hösten 2019.

Inblandade aktörer

Peab är totalentreprenör för skolan. Andra inblandade är Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) och utbildningsförvaltningen.

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Frågor om antalet elever och grundskolans verksamhet i stadsdelen.

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Frågor om genomförandet av bygget av skolan.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad