Simrishamnsvägen och Understensvägen

Björkhagen
Planerat

Mellan Simrishamnsvägen och Understensvägen i Björkhagen planeras cirka 200 studentbostäder.

Projektfakta

Vad?

Mellan Simrishamnsvägen och Understensvägen i Björkhagen planeras cirka 200 studentbostäder. Förslaget innebär uppförande av tre nya flerbostadshus, ett punkthus i 10 våningar vid Simrishamnsvägen och två lamellhus i 4 respektive 5 våningar vid Understensvägen.

Bebyggelsen ska bygga vidare på strukturen i Björkhagen med lamellhus i dalen och punkthus på höjder med natur nära inpå bebyggelsen. Punkthuset ska medvetet förhålla sig till skivhuset i Björkhagens centrum och till befintliga punkthus längs Simrishamnsvägen gestaltning och lamellhusen ska medvetet förhålla sig till angränsande lamellhus gestaltning och inspireras av naturen.

Varför?

Förslaget bidrar till fler bostäder i Stockholm och är en viktig del i arbetet att nå bostadsmålet om 40 000 bostäder fram till 2020. Förslaget ingår även i influensområdet för utbyggd tunnelbana.

Vem?

Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, trafikkontoret och Skarpnäcks stadsdelsförvaltning i sammarbete med Stiftelsen Stockholms studentbostäder (SSSB).

När?

Samråd genomfördes 2014-04-08 - 2014-05-20. Stadsbyggnadsnämnden godkände samrådsredogörelsen och ställningstagande efter samråd den 15 mars 2016.Granskning genomfördes 9 november till 7 december 2016, och antagande i stadsbyggnadsnämnden i maj 2017.

Bildgalleri

Vy från övre Simrishamnsvägen
Punkthuset, vy från övre Simrishamnsvägen
Vy från söder på Understensvägen
Lamellhus, vy från söder på Understensvägen

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Sandra Öhrström

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Miroslav Vujicic

Projektledare, Exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Mer om programområdet