Flygfoto över bebyggelse och naturområde. Nybyggnation inritad på bilden.
Vändplanen och byggnader inplacerade i naturmiljön.
Projekt Pågående

Seniorbostäder med trygghetsboende i Liseberg

Liseberg

Kvarteret Julpsalmen, Västberga 1:1, i Liseberg/Östberga omfattar cirka 140 hyreslägenheter med seniorbostäder i Blomsterfondens koncept för trygghetsboende.

Projektfakta

140 seniorbostäder

Kvarteret Julpsalmen, Västberga 1:1 i Liseberg/Östberga omfattar cirka 140 hyreslägenheter med seniorbostäder i Blomsterfondens koncept för trygghetsboende. Lägenheterna är fördelade på fem punkthus på sex till åtta våningar. Annebodavägen förlängs och får ett nytt avslut kring vilket bebyggelsen placeras.

Läs mer om Blomsterfondens boende i Liseberg.

Avslutande arbeten hösten 2017

Detaljplanen var på samråd 2013-2014 och vann laga kraft 5 december 2014. I november 2015 startade markarbeten för den nya gatan och i december 2015 startade bygget av de nya husen. Den nya gatan var klar hösten 2016. När husen är klara, under hösten 2017, kommer Stockholms stad att färdigställa gatan. 

Stockholms stad bygger tillsammans med byggaktörer

Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och trafikkontoret, i nära samarbete med stadsdelsförvaltningen i Älvsjö och Enskede/Årsta/Vantör, arbetar tillsammans med att utveckla området. Blomsterfonden är byggaktör och Einar Mattson är Blomsterfondens entreprenör. Blomsterfonden har anlitat Ebab som fastighetsutvecklare.

Framkomlighet

Blomsterfondens befintliga seniorboende kommer vara tillgänglig under hela byggtiden. När de nya husen är klara kommer boendeparkering att kunna ske i garage mellan de första två husen och besöksparkering samt angöring kommer att ske i gatan och på vändplanen.

Fler bostäder i attraktivt område

Stockholm växer och staden behöver planera för nya bostäder, parker, infrastruktur och arbetsplatser. Projektet bidrar till fler bostäder i ett attraktivt område.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Veronica Karlsson

Projektledare, exploateringskontoret

Jenny Sandvall

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret

Thomas Järlö

Byggherre

Christel Jansson

Blomsterfonden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad