bild över förslaget
Förslaget sett från Nockeby kyrkväg med Sankta Birgitta kyrka i fonden. Bild: Brunnberg & Forshed

Seniorboende i Nockeby

Nockeby
Pågående

Tre hus med sammanlagt cirka 30 seniorbostäder planeras att byggas nära Sankta Birgitta kyrka. De nya husen kommer att beröra fastigheterna Prosten 1 samt Nockebyhov 1:1.

Projektfakta

Seniorboende i Nockeby

Den nya planen gör det möjligt att bygga ett nytt seniorboende vid slutet av Nockeby kyrkväg. Samråd om förslaget pågick mellan den 20 maj och den 31 juli 2014. Under samrådstiden visades förslaget dels i Tekniska Nämndhuset på Fleminggatan 4, dels i St:a Birgittas kyrka i Nockeby. Detaljplanen vann laga kraft den 16 juni 2017.

Enligt planen kommer tre bostadshus med totalt cirka 30 lägenheter att byggas. Husen kommer vara i tre våningar med samt ett sutterängplan. Dessutom finns möjlighet att bygga ett underjordiskt garage till bostadshusen samt en markparkering till kyrkan.

Boende anpassat efter ålder 

Allt fler når en hög ålder vilket ökar behovet av lägenheter anpassade för äldre personer. I Brommaområdet finns det en stor efterfrågan på seniorbostäder. Vidare strävar staden efter att öka variationen av bostadsformer i de olika stadsdelar. 

Tidplan

  • Start PM: December 2013
  • Granskning: kvartal två 2015
  • Antagande: kvartal tre 2015
  • Laga kraft: juni 2017

Byggherre

Byggherre är Seniorgården AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Bild på hus
Fasad mot Nockeby kyrkväg. Bild: Brunnberg & Forshed
tecknad bild av garage
Sett från kyrkan. Visar utformning av garage. Bild: Brunnberg & Forshed
illustration av förslaget
Förslaget från Nockeby kyrkväg med Sankta Birgitta kyrka i fonden. Bild: Brunnberg & Forshed
karta över Bromma med området för förslaget inringat med gul cirkel
Förslagets område inringat med gul markering.

Så planeras stadsutveckling