Vy över grönyta där människor promenerar och lekar. Gångtunnlar under tvärbanan. I bakgrunden syns hus
Visionsbild, hus i Sävlången. I förgrunden Arlaparken. Illustration: Sweco

Sävlången

Årsta
Pågående

I kvarteret Sävlången planeras cirka 280 nya lägenheter, gång- och cykelvägar och en park.

Projektfakta

280 nya bostäder och förbättrad tillgänglighet

Kvarteret Sävlången ingår i Årstastråkets etapp 2 som totalt omfattar cirka 1 000 nya lägenheter. I kvarteret Sävlången planeras cirka 280 nya lägenheter. Idag upplevs tvärbanan som en barriär i området som gör det svårare att röra sig mellan till exempel Årsta torg och Årstafältet. En viktig del i detaljplanen är därför att förbättra tryggheten och tillgängligheten i stråken mellan områdena norr och söder om tvärbanan.

JM och Stockholmshem bygger bostäder

JM är byggherre för lägenheterna i Sävlången. I Sävlången deltar även Stockholmshem som planerar cirka 160 lägenheter på egen mark.

Passager under tvärbanan

Arbeten med gångtunnlar under tvärbanan

Under hösten 2016 påbörjades stadens arbete med att anlägga tre arbetsgator för byggtransporter till de två nya passagerna under tvärbanan som började byggas i januari 2017. Den ena passagen kommer att ligga i parken som anläggs senare och den andra kommer att ersätta den nuvarande passagen vid Rörviksbacken. Passagen vid Rörviksbacken är stängd fram till oktober 2017. Vi hänvisar istället till passagen vid Valla Torg.

Staden byggde när tvärbanan stängdes av

SL (Stockholms lokaltrafik) stänger av hela tvärbanan från Sickla till Alvik 25 mars - 1 oktober 2017 för att installera ett nytt signalsystem. SL:s arbete i det här området skedde under våren och sommaren 2017.

Staden passade på att bygga de nya passagerna när tvärbanan var avstängd så att spårvagnstrafiken inte ska störas mer än nödvändigt.

Bildgalleri

Flygbild över hus, grönområden och tvärbanans räls
Vy över planområdet. Bild: Sweco
Illustration över område men bostäder markerade
Illustrationsplan över Årstastråket

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Katarina Johansson

Projektledare, exploateringskontoret

Jan Hellström

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret

Nyheter