Cyklister på Runda vägen
Runda vägen

Runda vägen

Alvik
Genomfört

Cykelstråket mellan Stora Essingen och Alvik har kompletterats genom att Runda vägen mellan Terrassvägen och Ekstigen anpassades för cykeltrafik.

Projektfakta

Vad?

För att göra om Runda vägen mellan Terrassvägen och Ekstigen till cykelstråk så har följande arbeten utförts:

  • Gatan har reglerats så att dubbelriktad cykeltrafik tillåts på sträckan mellan Terrassvägen och Ekstigen
  • P-platser mellan Terrassvägen och Ekstigen på Runda vägen har tagits bort (se karta)
  • Tydligare skyltning för cyklister har satts upp
  • Avgränsade områden målades så att cyklisterna inte kommer för nära villornas in- och utfarter
  • Åtgärder vid korsning mot Ekstigen för att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet har utförts

Varför?

Stockholms stad arbetar med att förbättra framkomligheten och öka säkerheten för cyklister. Målet är att göra det lättare att cykelpendla och att fler ska välja att cykla.

Vem?

Stockholm stad har genomfört projektet.

När?

Projektet var klart juli 2015.

Kontakt

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden