Perspektiv över platsbildning vid trappor mot Tideliusgatan
Perspektiv över platsbildning vid trappor mot Tideliusgatan
Projekt Pågående

Nytt stadskvarter vid Rosenlundsparken

Södermalm

I den västra delen av Rosenlundsparken planeras nya bostäder och lokaler och en trivsammare mer tillgänglig park.

Projektfakta

Nya bostäder och en mer tillgänglig park

Området kring Rosenlundsparken ska göras mer levande och innerstadslikt genom att komplettera stadsstrukturen med nya bostäder och lokaler med entréer i gatuplan. Ett annat mål är att förstärka Rosenlundsparkens gröna kvaliteter och utveckla dess funktion som attraktiv stadspark.

I Rosenlundsparken planeras ca 215 bostäder i flerbostadshus och förskola med fem avdelningar. Stockholmshem bygger ca 130 hyresrättslägenheter och JM bygger ca 85 bostadsrättslägenheter. Bebyggelsen är ordnad som ett större stadskvarter och en fristående byggnad i parkens norra del med möjlighet till lokaler i bottenvåningen. En ny lokalgata planeras norr om det nya bostadskvarteret. 

Förskolepaviljongen har tagits bort för att ge plats för nya parkytor. Utformning av nya parkytor, samt förslag till upprustning av befintliga, presenteras i ett parkprogram. Befintliga funktioner som pulkabacken och möjligheten till bollspel tillvaratas i den nya parkdelen.

Den förslagna förlängningen av Swedenborgsgatan till Grindsgatan för busstrafik utgår. Istället planeras en förbättrad gång- och cykelväg.

Byggaktör

Stockholmshem bygger projektets hyresrätter och JM projektets bostadsrätter.

Tidplan

Byggnation pågår och beräknas bli klart 2019.

Mer inormation

Informationsbrev - juni 2017

Parkprogram reviderat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Vy från norra gatan mot öster. Kv. Ögonmåttet till vänster, Kv. Linjalen i bakgrunden
Vy från norra gatan mot öster. Kv. Ögonmåttet till vänster, Kv. Linjalen i bakgrunden
Perspektiv över norra gatan med kv. Ögonmåttet till höger.
Perspektiv över norra gatan med kv. Ögonmåttet till höger.
Perspektiv över platsbildning vid trappor mot Tideliusgatan
Perspektiv över platsbildning vid trappor mot Tideliusgatan
Östra husets fasad mot Rosenlundsparken
Östra husets fasad mot Rosenlundsparken

Nyheter

Kontakt

Projektets e-postadress

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Jörgen Benon

Projektchef nybyggnad, Stockholmshem

Gunilla Roll, JM AB

Projektchef

Frågor och svar

Här har vi samlat och besvarat några vanliga frågor. Har du en annan fråga - skicka den gärna till oss via kontaktuppgifterna. Listan kommer att uppdateras efter hand som nya frågor och svar dyker upp.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad