Fotomontage över skolan mot söder, helikopterperspektiv. Bild: Tengbom Arkitekter AB
Fotomontage: Tengbom Arkitekter AB
Projekt Planerat

Rödabergsskolan byggs ut

Vasastaden

Rödabergsskolan ska byggas ut för att möta det ökade behovet av skolplatser på Norrmalm. Dessutom får skolan en ny fullstor idrottshall, vilket är något som saknas inom stadsdelen i dag.

Projektfakta

Större skola med fullstor idrottshall

Rödabergsskolan byggs om för att kunna ta emot 400 fler elever än i dag. Ombyggnaden innebär att den nuvarande skolan får fler lärmiljöer, nytt storkök och större matsal. Dessutom utökas skolan med en ny byggnad med specialsalar och lärmiljöer för de mindre barnen samt ett pedagogiskt uterum. I nybyggnaden ingår även en ny fullstor idrottshall med idrottsförvaltningen som hyresgäst. Rödabergsparken, som ligger intill skolan, kommer att användas som skolgård.

Under byggtiden behöver skolan till viss del evakueras.

Möter delvis behovet av skolplatser på Norrmalm

På Norrmalm är söktrycket på skolplatser stort och det ser inte ut att minska under de närmaste åren. Prognoser visar att efterfrågan i stadsdelen kommer att öka markant, inte minst när Hagastaden står färdig 2025. Genom att utöka kapaciteten på Rödabergsskolan kommer den att kunna möta en del av behovet inom stadsdelen och ta emot elever från Hagastaden. När skolan står färdig kommer runt 1040 elever kunna gå där. Skolan kommer att bestå av tre parallellklasser per årskurs för förskoleklass–årskurs 6 och fem parallellklasser per årskurs för årskurs 7–9.

Byggtid 2018–2021

Staden beräknar att starta bygget under sommaren 2018. Planen är att skolan ska stå färdig till höstterminen 2021.

Byggherre

Byggherre är Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Frågor om antalet elever och grundskolans verksamhet i stadsdelen.

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Frågor om genomförandet av bygget av skolan.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad