Bergholmsbacken

Skarpnäck
Planerat

Bergholmbacken (Rustmästaren 2) mellan Bagarmossen och Skarpnäck omfattar cirka 620 lägenheter. Planen innehåller också en grundskola med idrottshall för 1 200 elever i åk F- 9 samt två förskolor. Idag finns en skola på området samt vägar, natur, och idrottsytor.

Projektfakta

Planen för Bergholmbacken (Rusthållaren 2) omfattar cirka 620 lägenheter, varav 270 hyresrätter och 380 bostadsrätter. Av bostäderna planeras cirka 90 blir vårdbostäder, vilket är boende för äldre med stort vårdbehov.

Planen innehåller också en grundskola med idrottshall för 1 200 elever i åk F- 9 samt två förskolor. Parkering för bostäderna planeras i ett gemensamt parkeringsgarage. I projektet ingår även utveckling av delar av Bergholmsparken.

Detaljplanen är den första av flera kommande planer med utgångspunkt i programmet för Bagarmossen och Skarpnäck som godkändes 2016-10-27.

Nya bostäder samt även en ny skola och förskolor i Bergholmsbacken innebär också att sambandet med Skarpnäck kan utvecklas och förbättras i enlighet med översiktsplanens tredje strategi – att koppla samman stadens delar och förtäta i kollektivtrafiknära lägen.

Projektet ingår i programområde Bagarmossen-Skarpnäck.

Kontakt

Madeleine Lundbäck

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Johan Rapping

Projektledare, exploateringskontoret

Jenny Brolin

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Så planeras stadsutveckling