Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Bergholmsbacken

Skarpnäck
Planerat

Bergholmbacken (Rustmästaren 2) omfattar cirka 620 lägenheter, varav cirka 90 är vårdbostäder. Planen innehåller också en grundskola med idrottshall för 1 200 elever i åk F- 9 samt två förskolor.

Projektfakta

Planen för Bergholmbacken (Rusthållaren 2) omfattar cirka 620 lägenheter, varav cirka 90 ska utgöras av vårdbostäder. Av bostäderna avser cirka 270 (inklusive vårdbostäderna) att vara hyresrätter och 380 bostadsrätter.

Planen innehåller också en grundskola med idrottshall för 1 200 elever i åk F- 9 samt två förskolor. Parkering för bostäderna planeras i ett gemensamt parkeringsgarage. Utveckling av delar av Bergholmsparken ingår också i projektet.

Detaljplanen är den första av flera kommande planer med utgångspunkt i programmet för Bagarmossen och Skarpnäck som godkändes 2016-10-27.

Nya bostäder samt även en ny skola och förskolor i Bergholmsbacken innebär också att sambandet med Skarpnäck kan utvecklas och förbättras i enlighet med översiktsplanens tredje strategi – att koppla samman stadens delar och förtäta i kollektivtrafiknära lägen.

Projektet ingår i programområde Bagarmossen-Skarpnäck.

Kontakt

Madeleine Lundbäck

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Johan Rapping

Projektledare, exploateringskontoret

Jenny Brolin

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten