Överdäckning av spår och nya bostäder vid Örnsberg

Hägersten
Planerat

Vid Örnsbergs tunnelbanestation pågår ett projekt vid kvarteret Pincetten för att se över möjligheten att överdäcka spåren.

Projektfakta

Vid Örnsbergs tunnelbanestation pågår ett projekt vid kvarteret Pincetten för att se över möjligheten att överdäcka spåren.

Området avgränsas i norr av Instrumentvägen och Junkergatan, i öst av Fågeltorget och i söder av Hägerstensvägen och gångstigen Pilgrimsvägen.

En överdäckning av tunnelbanestationen i Örnsberg kan möjliggöra cirka 140 lägenheter. Lägenheterna planeras bli bostadsrätter.

Tidplan

Planeringen har pågått under ett flertal år. Överdäckningar är tekniskt komplicerade och kostsamma. Markanvisning är planerad till sista kvartalet 2017. Byggherre är Hefab. Byggstart kan ske tidigast 2019 och inflyttning 2021.

Vision för projektet

Centrala Hägersten omvandlas från en relativt gles förort till en blandad förstad som är tätare och mer integrerad med Aspudden och Mälarhöjden. Axelsberg blir hållbarare, tryggare och mer attraktivt med plats för fler.

Kontakt

Nina Morling

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Så planeras stadsutveckling