Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Paradiset

Stadshagen
Pågående

Cirka 100 nya bostäder byggs i kvarteret Paradiset, mellan Nordenflychtsvägen till Strandbergsgatan.

Projektfakta

En ny bostadsbyggnad med cirka 100 lägenheter planeras i kvarteret. Förslaget är nio våningar och innehåller butikslokaler i bottenvåningen samt en passage från Nordenflychtsvägen till Strandbergsgatan. Rivning och byggstart skedde 2015 och inflyttning sker under 2017.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Monica Almquist

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden