Ynglingen 10, Östermalm
Projekt Planerat

Påbyggnad av befintligt bostadshus

Östermalm

Syftet med planen Ynglingen 10 är att möjliggöra för tillkommande bostäder och befintliga verksamhetslokaler genom att ändra föreskriven användning i gällande plan för fastigheten.

Syftet med planen är att möjliggöra för tillkommande bostäder och befintliga verksamhetslokaler genom att ändra föreskriven användning i gällande plan för fastigheten.

Projektfakta

Vad?

 

Påbyggnad av befintligt bostadshus på Jungfrugatan 23, vilken ingår i Kv. Ynglingen 10, Östermalm. Förslaget innebär ett tillskott på cirka 16 nya lägenheter.

Varför?

Ett lägre bostads- och kontorshus påbyggs med tre bostadsvåningar, antalet våningar föreslås öka från dagens fyra våningar till sammanlagt sju. Detta ger 16 nya lägenheter i fastigheten. In mot gården byggs en tillbyggnad som möjliggör ett nytt trapphusläge vilket möjliggör bättre planlösningar för de tillkommande lägenheterna.

När?

Samråd genomfördes vintern 2014/2015. Stadsbyggnadsnämnden godkände i maj 2015 redovisningen av plansamrådet och gav stadsbyggnadskontoret i uppdrag att skicka ut detaljplanen för granskning.

Vem?

Fabege Stockholmsynglingen AB

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Mattias Olsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad