Ynglingen 10, Östermalm
Projekt Planerat

Påbyggnad av befintligt bostadshus på Jungfrugatan

Östermalm

Syftet med planen Ynglingen 10 är att möjliggöra för tillkommande bostäder och befintliga verksamhetslokaler genom att ändra föreskriven användning i gällande plan för fastigheten.

Syftet med planen är att möjliggöra för tillkommande bostäder och befintliga verksamhetslokaler genom att ändra föreskriven användning i gällande plan för fastigheten.

Projektfakta

Vad? 

Påbyggnad av befintligt bostadshus på Jungfrugatan 23, vilken ingår i Kv. Ynglingen 10, Östermalm. Förslaget innebär ett tillskott på cirka 16 nya lägenheter.

Varför?

Ett lägre bostads- och kontorshus byggs på med tre bostadsvåningar. Antalet våningar föreslås öka från dagens fyra våningar till sammanlagt sju. Detta ger 16 nya lägenheter i fastigheten. In mot gården byggs en tillbyggnad som möjliggör ett nytt trapphusläge vilket möjliggör bättre planlösningar för de tillkommande lägenheterna.

När?

Samråd genomfördes vintern 2014/2015. Stadsbyggnadsnämnden godkände i maj 2015 redovisningen av plansamrådet och gav stadsbyggnadskontoret i uppdrag att skicka ut detaljplanen för granskning.

Vem?

Fabege Stockholmsynglingen AB

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Mattias Olsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad