Byggplank utanför Östermalms saluhall. Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad

Östermalmshallen

Östermalm
Pågående

2016-2018 renoverar och utvecklar Stockholms stad anrika Östermalms saluhall. Vi uppför även ett hotell i grannfastigheten på Nybrogatan. Målet är att utveckla Östermalms saluhall till en miljövänlig och modern handelsplats och skapa bättre kommersiella förutsättningar för handeln.

Projektets vision är att säkerställa och vidareutveckla Östermalms saluhalls position som en matdestination med en betydande roll för Stockholm, Sverige och Skandinavien. Östermalms saluhall ska erbjuda en äkta matupplevelse som står för inspiration, kvalitet och kulinariskt expertkunnande.

Projektfakta

Varför?

För att kunna fortsätta som en av Stockholms främsta handelsplatser behöver Östermalms saluhall renoveras och utvecklas till en mer modern och miljövänlig handelsplats. De kommersiella förutsättningarna för handeln behöver också utvecklas. Verksamheterna har helt enkelt vuxit och utvecklats i en takt som saluhallens fysiska förutsättningar inte klarar av.

Vad?

Tekniska installationer behöver bytas ut för att möta myndighetskrav när det gäller säkerhet, tillgänglighet, hälsa, energi och miljö. Golv, tak och hela inredningen i saluhallen och i källaren behöver renoveras och utvecklas, för att skapa en bättre arbetsmiljö för de som arbetar i saluhallen. Vi vill också utveckla de kommersiella förutsättningarna för saluhallen, genom att skapa nya gångstråk och entréer, flytta restaurangerna till fasadlägen och integrera saluhallen med ett nytt hotell som ska uppföras i grannfastigheten.

Östermalms saluhall är en av stadens finaste tegelbyggnader från sent 1800-tal. Vi vill bevara och förstärka saluhallens höga kulturhistoriska och arkitektoniska värden för framtiden, bland annat genom att återskapa den ursprungliga stjärnformiga planlösningen från 1888. När Östermalms saluhall renoveras 2016-2018 kommer verksamheten att bedrivas i en tillfällig saluhall på Östermalmstorg. Den tillfälliga saluhallen uppfördes primärt under 2015 och öppnade i april 2016.

När?

Den 14 april 2016 öppnade den tillfälliga saluhallen på Östermalmstorg. Här kommer handeln att bedrivas de två år som ordinarie saluhall hållet stängt. Den 26 april 2018 öppnar Östermalms saluhall på nytt, inklusive det nya hotellet som ska uppföras i grannfastigheten på Nybrogatan. Då flyttar den tillfälliga saluhallen från Östermalmstorg.

Vem?

Ansvarig för projektet är Stockholms stad, genom fastighetskontoret som förvaltar fastigheten.

Följ oss på sociala medier

Bildgalleri

Visionsbild: Översiktsbild Östermalmshallen, Tengbom Arkitekter
Visionsbild: Innergård Riddaren 13, Tengbom Arkitekter
Visionsbild: Nybrogatan, Riddaren 13, Tengbom Arkitekter

Informationsmaterial

Information om det unika fastighetsprojektet att renovera och utveckla Östermalms saluhall finns i en folder och en flyer i PDF-format.

Östermalms saluhall, utveckling och renovering 2016-2018
Östermalms saluhall

Historik

Tillfällig saluhall

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Olle Henriksson

Projektledare, Fastighetskontoret

Linda Laine

Kommunikationsstrateg, Fastighetskontoret

Presskontakt

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktplanen/Promenadstaden

Nyheter