Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Värtavägen

Östermalm
Pågående

Värtavägen är ett prioriterat cykelstråk och därför en viktig länk i stadens cykelnät. Den förbinder Gärdet med Karlaplan. Därför ska Värtavägen få en dubbelriktad cykelbana samtidigt som gående och stombuss ska ha fortsatt god framkomlighet.

 

Projektfakta

Varför?

Stockholms stad arbetar med att förbättra framkomligheten och öka säkerheten för cyklister. Målet är att göra det lättare att cykelpendla och att fler ska välja att cykla.I samband med att Norra Djurgårdsstaden byggs ut ökar behovet av en cykelbana på Värtavägen. 

Vad?

På Värtavägen kommer en dubbelriktad cykelbana att byggas mellan Karlaplan och Tegeluddsvägen. Med den nya cykelbanan separeras gående och cyklister vilket förbättrar säkerheten. Samtidigt som vi bygger om Värtavägen kommer vi att bygga ett mindre torg vid Furusundsgatan.

Planritning Värtavägen

Påverkan under byggtiden

Arbetet kommer att genomföras i etapper. Anledningen till att vi delat in arbetet i etapper är att vi vill möjliggöra för en fortsatt god framkomlighet under byggtiden för stombussline 1, bilister, cyklister och gående på Värtavägen. Men genomgående trafik på arbetsplatsen kommer att påverka framkomligheten.

Arbeten mellan Karlaplan och Strindbergsgatan

Mellan Karlaplan och Valhallavägen påbörjades den sista oktober och beräknas pågå till och juni månad 2017. Vändplatsen vid Karlaplan har begränsad framkomlighet under byggtiden, det finns en angöring till  vändplatsen som kan användas för de boende i fastigheten vid Karlaplan. En lastplats finns på den södra sidan av Värtavägen. Parkeringsplatser för funktionshindrade finns men övriga parkeringsplatser vid fasaden av Fältöversten är borttagna. Gående hänvisas till den södra sidan av Värtavägen.

I korsningen Strindbergsgatan/Värtavägen byggs en upphöjd gångpassage. Det arbetet planeras klart till slutet av juni 2017.

I april börjar arbeten mellan Storskärsgatan och Blanchegatan

Framkomligheten kommer att vara begränsad längs sträckan. I korsningarna vid Värtavägen vid Ängkskärsgatan och Blanchegatan byggs upphöjda gångpassager.

Vem?

Stockholms stad genomför projektet.

När?

Byggstart i slutet av oktober 2016. Arbetet beräknas klart preliminärt sommaren 2018.

Kontakt