Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Ny cykelbana på Värtavägen

Östermalm
Pågående

Värtavägen är ett prioriterat cykelstråk och därför en viktig länk i stadens cykelnät. Den förbinder Gärdet med Karlaplan. Därför ska Värtavägen få en dubbelriktad cykelbana samtidigt som gående och stombuss ska ha fortsatt god framkomlighet.

 

Projektfakta

Dubbelriktad cykelbana och nytt torg

På Värtavägen kommer en dubbelriktad cykelbana att byggas mellan Karlaplan och Tegeluddsvägen. Med den nya cykelbanan separeras gående och cyklister vilket förbättrar säkerheten. Samtidigt som vi bygger om Värtavägen kommer vi att bygga ett mindre torg vid Furusundsgatan.

Planritning Värtavägen

Påverkan under sommaren och början av hösten 2017

Arbetet kommer att genomföras i etapper. Under sommaren och början av hösten pågår arbete på sträckan Storskärsgatan till Kampementsgatan och södra delen av Furusundsgatan.

  • Mellan Brantingsgatan och Kampementsgatan stängs Värtavägen av helt för motorfordon.
  • Mellan Storskärsgatan och Brantingsgatan är ett körfält öppet för motorfordon.
  • Gående och cyklister kan passera längs hela Värtavägen.

karta över Värtavägen

Bussar leds om

Busslinjerna 1 och 91 leds om från juni 2017 och tillsvidare. Bussarna kommer istället för Värtavägen ledas längs Erik Dahlbergsgatan, Lidingövägen och Tegeluddsvägen. Det innebär också att vissa busshållplatser flyttas. För mer info om bussarnas omläggning se sl.se.

Ska göra det lättare och säkrare att cykelpendla

Stockholms stad arbetar med att förbättra framkomligheten och öka säkerheten för cyklister. Målet är att göra det lättare att cykelpendla och att fler ska välja att cykla. I samband med att Norra Djurgårdsstaden byggs ut ökar behovet av en cykelbana på Värtavägen.

Projektet pågår 2016–2018

Byggstart i slutet av oktober 2016. Arbetet beräknas klart preliminärt sommaren 2018.

Staden genomför projektet

Stockholms stad genomför projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden