Tessinparkens norra del

Östermalm
Planerat

Tessinparkens norra del står inför en upprustning, beräknad att påbörjas under 2017.

Projektfakta

Vad?

Tessinparken är en viktig del av Gärdets grönstruktur. Hus och gårdar samverkar med parken på ett för funktionalismen öppet sätt. Parkens karaktär och värden är viktiga att bevara. Tessinparken är en viktig del av Nationalstadsparken. Den norra delen av parken står inför en upprustning som beräknas starta under 2017. 

Varför?

Målsättningen för Tessinparkens upprustning är att utveckla dess funktion som ekologisk spridningskorridor och som social plats att vistas och umgås i. Detta kan bland annat göras genom en ökad biologisk mångfald samt genom att möjliggöra fler sociala aktiviteter, såsom odling.

När?

Projektet genomförs under 2017 och följande kommer bland annat att utföras:

  • Befintligt trädbestånd ses över. Vid behov beskärs befintligt bestånd för ett ökat ljusinsläpp, alternativt kompletteras det befintliga växtmaterialet.
  • Vegetation planteras för att öka den biologiska mångfalden, bland annat genom blommande lökplanteringar, ängsytor och flerskiktad vegetation.
  • Nya mötesplatser skapas för vistelse, rekreation och odling.
  • Belysning åtgärdas för ökad trygghet och anpassning görs till Tessinparkens södra del. 

Vem?

Östermalms stadsdelsförvaltning i samarbete med Länsstyrelsen. 

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Östermalms stadsdelsförvaltning