Planområdet i rött.

Sjökalven 17 och 28

Östermalm
Planerat

Tillägg av användning bestämmelsen att förutom bostäder även medge hotell-lägenheter. Bekräftande av befintligt danscenter i bottenvåning.

Projektfakta

Vad?

Planförslaget innebär att bekräfta en takpåbyggnad innehållande vindsbostäder samt ombyggnaden av en tidigare lastkaj. 

Varför?

Idén i ombyggnadsförslaget är att värna den historiskabebyggelsekaraktären och samtidigt göra det möjligt för hotellägenheter och bostäder att existera tillsammans. En ombyggnation till lägenhetshotell innebär att de nuvarande 37 bostadslägenheterna ersätts av ca 52 hotellägenheter och 10 nya bostadslägenheter, vilket motsvarar ett bortfall på 27 bostadslägenheter.

Den försänkta delen av gården inom Sjökalven 28 bebyggs i syfte att utöka lokalutrymmet och för att ansluta till det övre gårdsbjälklaget. Taket mot gården ändras för att skapa större lägenhetsyta och ljusare lägenheter. På det övre gårdsbjälklaget mot befintlig brandvägg mot fastigheterna Sjökalven 5 och 14 föreslås en länga i ett plan innehållande hotell- eller bostadslägenheter. Befintlig dansverksamhet bekräftas i planförslaget genom bestämmelsen Centrumändamål.

När?

Antagande väntas ske under september 2016.

Vem?

Fastigheterna ägs av Hedvig Eleonora Fastighets AB och Fondex AB.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Maria Borup

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden