Riddaren 18 och Sofi Almquists Plats (Riddaren 5).

Riddaren 18 och 5

Östermalm
Planerat

Ny- och ombyggnader för kontor och bostäder.

Projektfakta

Vad?

Ny- och ombyggnader för kontor och bostäder.

Varför?

Planförslaget syftar till att tillföra nya bostäder och attraktiva kontorsarbetsplatser.

När?

Planen antogs av stadsbyggnadsnämnden i december 2015, vilket överklagades till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen avslog överklagandet i april 2016, vilket i sin tur överklagades till Mark- och miljödomstolen.

Vem?

Humlegården Fastigheter/Fastighets AB Riny äger fastigheten Riddaren 18 och Oscar Properties/Fastighets AB Riddaren 5 äger Riddaren 5.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Martin Schröder

Enhetschef, stadsbyggnadskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden