Volymskiss av den föreslagna utbyggnaden.

Repslagaren 37

Östermalm
Planerat

Planändring för kontorshus med syfte att uppföra påbyggnader med en våning på taket och möjliggöra tillbyggnad på innergård.

Aller Media AB har ett behov av ökad kontorsyta. Planförslaget skapar ytterligare 80 arbetsplatser och på så sätt bidrar med flera arbetstillfällen i goda kollektivtrafiklägen i centrala Stockholm.

Projektfakta

Vad?

Föreslagen utveckling av kontorsfastighet från 1960-talet innebär till- och påbyggnad av befintlig byggnadsvolym för att möjliggöra utvigning av verksamheten.

Varför?

Syfte med planen är att skapa utvecklingsmöjlighet för ett befintligt kontorshus. I dagsläget har Aller Media AB ca 250 arbetsplatser. Planförslaget skapar ytterligare 80 arbetsplatser och på så sätt bidrar med flera arbetstillfällen i goda kollektivtrafiklägen i centrala Stockholm.

När?

Plannen antogs av stadsbyggnadsnämnden i april 2016, och är överklagad till Länsstyrelsen.

Vem?

Aller Media AB.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Elena Kakavandi

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden