Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Lidingövägen

Östermalm
Planerat

Lidingövägen är en viktig länk i Stockholms stads cykelvägnät och är ett prioriterat cykelstråk för arbetspendling i Stockholms län. Vägen förbinder Ropsten, Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden med Östermalm och city. Nu förbättras möjligheterna att cykla på Lidingövägen.

Projektfakta

Varför?

I november 2014 öppnades Norra Länken vilket gjort att trafiken minskat kraftigt på Lidingövägen och Valhallavägen. Det skapar möjligheter att förbättra för gående, cyklister och kollektivtrafik. Idag finns enkelriktade cykelbanor på båda sidor om Lidingövägen som trafikeras intensivt. Nu bedömer Stockholms stad att ett av fyra körfält på Lidingövägen kan användas för att bredda och förbättra standarden på gång- och cykelbanorna.

Vad?

I enlighet med Stockholms stads cykelplan kommer dubbelriktade cykelbanor att byggas på båda sidor om Lidingövägen mellan Sturegatan och Tegeluddsvägen.

Vem?

Stockholms stad genomför projektet.

När?

Preliminär byggstart sommaren 2017.

Nyheter

Kontakt