Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Lidingövägen

Östermalm
Pågående

Lidingövägen är en viktig länk i Stockholms stads cykelvägnät och en viktig väg för arbetspendling i Stockholms län. För att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för gående och cyklister breddas gång- och cykelbanorna på Lidingövägen, mellan Sturegatan och Tegeluddsvägen.

Projektfakta

Varför?

Efter att Norra Länken öppnats har trafiken minskat kraftigt på Lidingövägen och Valhallavägen. Därför kan ett av fyra körfält användas för att bredda och förbättra standarden på Lidingövägens gång- och cykelbanor. Det ger bättre framkomlighet och ökar trafiksäkerheten för gående och cyklister. Samtidigt förbättras möjligheterna för cykelpendling.

Vad?

Dubbelriktade cykelbanor byggs på båda sidor om Lidingövägen, mellan Sturegatan och Tegeluddsvägen.

Karta med markering för bygge av dubbelriktad gång- och cykelbana på Lidingövägen, mellan Valhallavägen och Tegeluddsvägen

Så här påverkas området under byggtiden

Lidingövägen kommer att vara öppen för trafik under byggtiden med ett körfält i varje riktning. Det innebär att framkomligheten kommer att vara begränsad. Vid vissa tillfällen kan arbetet kräva att mer omfattande avstängningar görs under begränsade tider.

Vem?

Stockholms stad genomför projektet.

När?

Preliminär byggstart under augusti 2017.

Kontakt