Humlanhusets utemiljö, Humlegården

Östermalm
Planerat

I dialog med allmänheten ska Humlegårdens aktivitetsytor, i nordvästra delen nära Humlanhuset, utvecklas.

Projektfakta

Vad?

Östermalms stadsdelsförvaltning startade under hösten 2016 en insamling av idéer för att förbättra Humlegårdens aktivitetsytor på parkens nordvästra sida (där finns bland annat Humlanhuset, ungdomsparken med skaterampen, konstgräsplanen och längdhoppsgropen). Hur insamlingen av idéer har gått till, vilka förslag och synpunkter som lämnats in, finns beskrivet i en rapport med tillhörande bilagor längst ner på denna sida. Där finns också ett programförslag för utveckling av utemiljön, som tagits fram baserat på inkomna synpunkter.

Varför?

Stadsdelsnämnden fick under 2015 ett medborgarförslag samt ett förslag från ungdomsrådet om att anlägga ett utomhusgym i Humlegården. Stadsdelsnämnden gav, i samband att medborgarförslaget besvarades, stadsdelsförvaltningen i uppdrag att bredda medborgardialogen för att utreda hur aktivitetsytorna i Humlegården kan kompletteras och förnyas.

Vem?

Östermalms stadsdelsförvaltning ansvarar för projektet.

När?

Arbetet med programmet har pågått under våren 2017. Under april-maj kan du tycka till om programförslaget nedan. Nämnden fattar preliminärt beslut på sitt möte den 15 juni. Upprustningen planeras påbörjas under hösten 2017.

Välkommen att tycka till om programförslaget!

I länken nedan finns ett programförslag för upprustningen. Du är välkommen att lämna synpunkter på förslaget under perioden 2017-04-09 - 2017-05-09. De viktigaste punkterna i förslaget är:

  • En allmän upprustning av utomhusmiljön
  • Tydligare entré till Humlanhuset
  • Bättre rumsbildningar
  • Förbättrad belysning
  • Förbättrad tillgänglighet
  • Fler sittmöjligheter
  • Utomhusgym
Tre sätt att lämna synpunkter
  1. E-posta dina synpunkter till ostermalm@stockholm.se -  skriv gärna Humlegårdens aktivitetsyta på ämnesraden.
  2. Skriv ett vanligt brev till Registraturen, Östermalms stadsdelsförvaltning, Karlavägen 104, Box 24 156, 104 51 Stockholm
  3. Du är också välkommen att träffa oss vid ett samrådsmöte vid Humlanhuset i Humlegården tisdag 25 april kl 18.30-20.00. Landskapsarkitekt Fredrik Ekroth finns på plats och presenterar förslaget, svarar på frågor och tar emot synpunkter. 

Nyheter

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Östermalms stadsdelsförvaltning