Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Humlanhusets utemiljö, Humlegården

Östermalm
Planerat

I dialog med allmänheten ska Humlanhusets utemiljöer utvecklas.

Projektfakta

Vad?

Östermalms stadsdelsförvaltning startade under hösten 2016 en insamling av idéer för att förbättra Humlegårdens aktivitetsytor på parkens nordvästra sida (där finns bland annat Humlanhuset, ungdomsparken med skaterampen, konstgräsplanen och längdhoppsgropen). Hur insamlingen av idéer har gått till samt vilka förslag och synpunkter som lämnats in, finns beskrivet i en rapport med tillhörande bilagor längst ner på denna sida.

Varför?

Stadsdelsnämnden fick under 2015 ett medborgarförslag samt ett förslag från ungdomsrådet om att anlägga ett utomhusgym i Humlegården. Stadsdelsnämnden gav, i samband att medborgarförslaget besvarades, stadsdelsförvaltningen i uppdrag att bredda medborgardialogen för att utreda hur aktivitetsytorna i Humlegården kan kompletteras och förnyas.

Vem?

Östermalms stadsdelsförvaltning ansvarar för projektet.

När?

Under 2017 kommer ett programförslag att tas fram och senare under året påbörjas åtgärderna.

Nyheter

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Östermalms stadsdelsförvaltning