Fastigheten Humlegården 49 markerad med gult.

Humlegården 49

Östermalm
Planerat

Fastigheten byggs på för att skapa vindslägenheter i två plan.

Projektfakta

Vad?

Detaljplanen syftar till att bygga på och ändra takvinkeln på befintliga byggnader inom fastigheten Humlegården 49 för att skapa ytterligare lägenheter. Samtidigt kan också befintliga, planstridiga gårdsbyggnader bekräftas i detaljplanen.

Varför?

Planförslaget innebär att nya lägenheter kan tillskapas inom ramen för redan existerande infrastruktur och i ett mycket attraktivt bostadsläge.

När?

Följande tidplan har bedömts för den fortsatta detaljplaneprocessen:

  • Granskning kvartal 2 2017
  • Antagande i SBN kvartal 3 2017

Vem?

Byggherre är JE Österling Förvaltning AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Martina Norrman

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden