Snedbild på fastigheten

Hornblåsaren 5

Östermalm
Planerat

Nya bostäder tillskapas genom ombyggnad av vindsutrymme.

Bostadsrättsföreningen Hornblåsaren 5 har ansökt om detaljplaneändring för att möjliggöra inredning av en del av fastighetens råvind. Ombyggnationen skulle tillskapa två nya bostadslägenheter i uppgång Linnégatan 104. För att det ska vara möjligt måste taknocken höjas med 1,1 m. Utåt sett innebär den föreslagna ombyggnationen att taknocken skjuts snett in mot gården och att takkupor tillkommer längs takfallet mot gatan. Därutöver förändras även takkonstruktionen mot gården.

Projektfakta

Vad?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra inredning av två bostadslägenheter i en del av fastighetens vind genom att höja taknocken med 1,1 m. Planen syftar även till att ge planstöd för befintliga byggnadsdelar.

Varför?

Bostadsrättsföreningen Hornblåsaren 5 har ansökt om detaljplaneändring för att möjliggöra inredning av en del av fastighetens råvind. Ombyggnationen skulle tillskapa två nya bostadslägenheter i uppgång Linnégatan 104.

När?

Samråd genomfördes i maj 2014.

Vem?

Bostadsrättsföreningen Hornblåsaren 5

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Jonas Claeson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden