Trädplantering i Gustav Adolfsparken, hösten/vintern 2014

Gustav Adolfsparken

Östermalm
Pågående

Gustav Adolfsparken är en stadspark som ligger intill Karlavägens östra del. Den är en naturpark med i huvudsak böljande gräsytor och väl uppvuxna träd. Vegetation och aktivitetsytor behöver ses över och förnyas.

Projektfakta

Vad?

Ett programförslag för upprustning av parken togs fram under 2014 som innefattar ett belysningsprogram, en renovering av gräsytan närmast Östermalmsskolan, en ny bouleplan, en mindre konstgräsplan samt vegetationsåtgärder.

Vegetationsåtgärder och belysningsåtgärder utfördes under 2014 och våren 2015. Under sommaren 2015 renoveras gräsytan närmast Östermalmsskolan och får en helt ny växtbädd, ny dränering och bevattning. Gräsytan i Vasaparken har varit förebild.

Under sommaren 2015 kommer även en konstgräsplan att byggas på grusytan som ligger strax söder om kyrkan, där det ofta spelas boule idag. Bouleplanen flyttas till en plats något närmare kyrkan. Gräsytan och konstgräsplanen beräknas vara klara till skolorna börjar.

Under 2016 har planteringar renoverats. Parkleken samt plaskdammen rustas upp, bland annat genom att lekhusen renoveras och gungor byts ut.

Varför?

Slitaget på Gustav Adolfsparkens gräsytor är i dagsläget mycket högt och dess vegetation behöver ses över. Parken är i behov av upprustning för att möta det ökade behovet av tillgängliga, trygga, trivsamma och hållbara parker i den täta stenstaden.

Vem?

Östermalms stadsdelsförvaltning ansvarar för projektet.

När?

Parken kommer att rustas under 2015-2016

Nyheter

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Östermalms stadsdelsförvaltning