Ellen Keys park, sommaren 2011

Ellen Keys park

Östermalm
Pågående

Ellen Keys park är en kvarterspark på Östermalm, som ligger mellan Birger Jarlsgatan och Karlavägen. Parken har tidigare haft namnet Jarlaparken.

Projektfakta

Vad?

Ellen Keys park är en av Östermalms kvartersparker. Den ligger inrymd mellan Karlavägen och Birger Jarlsgatan på gränsen till Norrmalm. Parken har många kvalitéer men ger i dagsläget ett slitet intryck då parken inte klarar av det besökstryck som råder.

Ett programförslag för upprustning togs fram 2014 i dialog med allmänheten. Under 2015 togs bygghandlingar fram.

Varför?

Det är länge sedan parken fick en mer genomgående översyn. Gräsytorna är slitna, murverken behöver delvis en upprustning, planteringarna förnyas och lekmöjligheterna behöver förbättras. Belysningen är också i behov av förnyelse.

Vem?

Östermalms stadsdelsförvaltning ansvarar för projektet.

När?

Upprustningen av parken genomförs 2016-2017. Under byggtiden kommer parken vara delvis avstängd.

Nyheter

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Östermalms stadsdelsförvaltning

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden