Illustration av föreslaget taklandskap
Illustration av föreslaget taklandskap.

Del av kv Sperlingens backe

Östermalm
Planerat

Ombyggnation av stora delar av kv Sperlingens backe.

Projektfakta

Vad?

Programförslaget syftar till att pröva en utveckling av berörda delar av kvarteret Sperlingens Backe genom att öppna upp kvarteret mot omgivande stadsrum, flytta tunnelbaneentrén mot Birger Jarlsgatan samt genom att tillskapa en större mångfald genom ny hotellverksamhet, fler bostäder och ytterligare arbets- och handelsplatser.

Varför?

Fastighetsägarna, inom den aktuella delen av kvarteret Sperlingens Backe, har ett starkt intresse att förnya och vitalisera fastighetsbeståndet.Syftet är att öka attraktiviteten och lönsamheten genom att tillföra moderna och ändamålsenliga kontorsarbetsplatser inom kvarteret.

När?

  • Beslut program SBN kv 2 2015
  • Programsamråd kv 2-3 2015
  • Redovisning samråd SBN kv 4 2015
  • Plansamråd kv 2-3 2016
  • Granskning kv 4 2016
  • Godkännande SBN kv 1 2017
  • Antagande KF kv 1 2017

Vem?

Planområdet omfattar flera fastigheter inom kvarteret Sperlingens Backe. Endast en fastighet, Sperlingens Backe 55, ägs av Stockholms stad och är upplåten med tomträtt till Sturegallerian AB. Sperlingens Backe 27 och 56 ägs av Sturegallerian AB. Sturegallerian AB ägs i sin tur av ADIA, Abu Dhabi Investment Authority. Fastighetsägaren företräds i planarbetet av TAM Group. Sperlingens Backe 45 ägs av Vasakronan och Sperlingens Backe 47 ägs av Fastighet AB Skjutsgossen nr 8 & Co K/B, som i sin tur ägs av Vasakronan. Övriga fastigheter inom kvarteret ingår inte i programområdet.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Susanna Stenfelt

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktplanen/Promenadstaden