Bild på två flerfamiljshus med träd runt om. Gata i förgrunden
I Ormlången planeras två nya hus med 96 studentlägenheter och en ny förskola. Bild: Familjebostäder/VERA arkitekter

Ny park och studentbostäder i Ormlången

Årsta
Pågående

I kvarteret Ormlången ska 96 studentbostäder och en ny förskola byggas. Staden ska också anlägga en ny park på cirka 13 000 kvadratmeter.

Projektfakta

Studentbostäder, förskola och park

Kvarteret Ormlången ingår i Årstastråkets etapp 2 som totalt omfattar cirka 1 000 nya lägenheter. I kvarteret Ormlången ska 96 studentbostäder och en ny förskola byggas. Staden ska också anlägga en ny park på cirka 13 000 kvadratmeter. Parken sträcker sig från Årstavägen i norr till Johanneshovsvägen/Sandfjärdsgatan i söder.

Familjebostäder bygger studentbostäder

Familjebostäder är byggherre för studentbostäderna i Ormlången.

Passager under tvärbanan

Arbeten med gångtunnlar under tvärbanan

Under hösten 2016 påbörjades stadens arbete med att anlägga tre arbetsgator för byggtransporter till de två nya passagerna under tvärbanan som började byggas i januari 2017. Den ena passagen kommer att ligga i parken som anläggs senare och den andra kommer att ersätta den nuvarande passagen vid Rörviksbacken. Passagen vid Rörviksbacken är stängd fram till oktober 2017. Vi hänvisar istället till passagen vid Valla Torg.

Staden byggde när tvärbanan stängdes av

SL (Stockholms lokaltrafik) stänger av hela tvärbanan från Sickla till Alvik 25 mars - 1 oktober 2017 för att installera ett nytt signalsystem. SL:s arbete i det här området skedde under våren och sommaren 2017.

Staden passade på att bygga de nya passagerna när tvärbanan var avstängd så att spårvagnstrafiken inte ska störas mer än nödvändigt.

Bildgalleri

Vy över grönyta där människor promenerar och lekar. Gångtunnlar under tvärbanan. I bakgrunden syns hus
Visionsbild med vy över södra Arlaparken. Illustration: Sweco
Flygvy över hus, grönområde och tvärbanans räls
Flygvy över Arlaparken. Bild: Sweco
Vy över grön park. Människor promenerar.
Visionsbild över Arlaparken
Illustration över område men bostäder markerade
Illustrationsplan över Årstastråket

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Katarina Johansson

Projektledare, exploateringskontoret

Goran Arpadzic

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret

Nyheter