Vy från Isafjordsgatan över ny byggnad i korsningen Isafjordsgatan/Kistagången.
Vy från Isafjordsgatan över ny byggnad i korsningen Isafjordsgatan/Kistagången.
Projekt Planerat

Ombyggnad av kontorsområde i Kista

Kista

Ett befintligt kontorshus byggs om och ut till nya kontor, hotell och konferensanläggning med publika verksamheter i entréplan. Planområdet Hekla 1 ligger i korsningen Isafjordsgatan och Kistagången i Kista.

Projektfakta

Kontor byggs om till nya kontor, hotell och konferensanläggning

Plan för att utveckla och bygga ut kontors- och industrifastigheten Hekla 1 i Kista till bostäder, förskola, hotell och kontor med publika verksamheter i entréplan.

Detaljplanen möjliggör två nya kontorsbyggnader, ett flerbostadshus och tillbyggnad av två kontorsbyggnader i 5-23 våningar. 

Detaljplanen möjliggör för cirka 230 nya bostäder i Kista.

Gamla lokaler får nytt liv och fler bostäder skapas

Vasakronan AB inkom under 2015 med en ansökan om planändring för delar av sin fastighet Hekla 1, då de befintliga byggnaderna längs Kistagången och kring Grönlandsparken inte uppfyller dagens krav på kontorslokaler. Byggnaderna har för låga våningshöjder och stängda bottenvåningar. Vasakronan vill riva en del av beståndet och ge möjlighet till nya kontors- och kommersiella lokaler med hög standard som kan attrahera nya hyresgäster.

Projektet stämmer med Stockholm stads mål om att Kista ska fortsätta utvecklas till en mer levande stadsmiljö och fortsätta vara landets viktigaste arbetsplatsområden. Planområdets läge och omfattning Planområdet omfattar den nordvästra delen av fastigheten Hekla 1 samt en liten del av Akalla 4:1 i Kista. Planområdet är beläget Grönlandsparken med närhet till både Kista Centrum och Helenelunds pendeltågstation.

Tidplan

  • Samråd andra kvartalet 2017
  • Granskning fjärde kvartalet 2017
  • Antagande första kvartalet 2018

Ägare

Hekla 1 ägs av Vasakronan AB och Akalla 4:1 ägs av Stockholms stad. 

Vy över korsningen Digitalgatan/Kistagången med Grönlandsparken till vänster
Vy över korsningen Digitalgatan/Kistagången med Grönlandsparken till vänster.
Vy från Isafjordsgatan över ny byggnad i korsningen Isafjordsgatan/Kistagången.
Vy från Isafjordsgatan över ny byggnad i korsningen Isafjordsgatan/Kistagången.
Vy över hörnet Kistagången/Digitalgatan som visar entrésituationer mot gaturummen.
Vy över hörnet Kistagången/Digitalgatan som visar entrésituationer mot gaturummen.
Vy som visar hur den nya kontorsbebyggelsens möter Grönlandsparken med publik bottenvåning och förgårdsmark.
Vy som visar hur den nya kontorsbebyggelsens möter Grönlandsparken med publik bottenvåning och förgårdsmark.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Yasaman Ghanavi

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Nyheter

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad