Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Odengatan

Vasastan
Planerat

Nya cykelfält har byggts på Odengatan mellan Odenplan och Valhallavägen, men på vissa delar av gatan saknas fortfarande cykelfält. Stockholms stad planerar bygga nya cykelbanor.

Projektfakta

Vad?

Stockholms stad har tagit fram två förslag i enlighet med stadens cykelplan:

Alternativ 1

Bygga enkelriktade cykelbanor mellan Gyldéngatan och Birger Jarlsgatan.

Alternativ 2

Bygga breda sammanhängande cykelfält från Odengatan till Birger Jarlsgatan. På vissa platser kommer gångbanorna att minska i bredd.

Varför?

I samband med att framkomligheten för busslinje 4 förbättrades 2013, byggdes nya cykelfält på Odengatan för att göra det enklare och säkrare för cyklister. Fortfarande saknas dock cykelfält på delar av gatan. Därför vill Stockholms stad öka säkerheten ytterligare genom att bygga nya cykelfält.

Vem?

Stockholms stad planerar projektet.

När?

Preliminärt beslut om genomförande under 2017.

Kontakt

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden