Järva friluftsbad
Järva friluftsbad. Robert Petrén AIX Arkitekter AB
Projekt Planerat

Nytt utomhusbad på Järvafältet

Kista

Stockholms stad planerar just nu för ett utomhusbad på Järvafältet, Akalla 4:1. Målet är att platsen ska ge möjligheter till avkoppling och social samvaro. Badet kommer att ha öppet under sommarmånaderna. Idén ingår i Vision Järva friluftsområde 2030. Järvafältet ska bli en mötesplats som förenar boende från södra och norra Järva.

Projektfakta

Ett familjebad och undervisningsbad

Badet riktar sig till familjebad och simskoleverksamhet. Det kommer att bestå av tre bassänger, en större bassäng som är tvådelad med avskiljande vägg, en undervisningsbassäng och en plaskbassäng för mindre barn.

Det planeras även ytor där det kommer finnas möjlighet att grilla eller ta med sig medhavd mat.

Järva friluftsbad kommer att finnas i Igelbäckens kulturreservat. Badet kommer att utformas med hänsyn till den kringliggande naturen. Det starkaste skälet till platsen för badet är att det ska vara lätt för boende att ta sig dit.

En naturnära och glädjefylld mötesplats

Det har länge funnits en efterfrågan på ett bad i Järvaområdet. Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta är idag de enda stadsdelarna som saknar tillgång till bad. I området bor många människor som sällan har möjlighet att resa längre sträckor på sommaren. Badet kommer att bidra till en naturnära och glädjefylld mötesplats för boende under sommarmånaderna.

Ett utomhusbad ökar möjligheterna för barn att lära sig simma. Simkunnighet är livsviktigt. I Stockholms stad ska alla ha möjlighet att lära sig simma. Simkunnighet är också nödvändigt för att få ett fullständigt grundskolebetyg och möjlighet till fortsatta studier.

Klart

Målet är att Järva friluftsbad ska stå klart 2019.

Ansvarig för projektet är Stockholms stad

Ansvarig för projektet är Stockholms stad, genom fastighetskontoret och idrottsförvaltningen.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen är antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Pye Seaton

Projektledare, fastighetskontoret

Linda Laine

Kommunikationsstrateg, fastighetskontoret

Presskontakt

Eric dos Santos

Enhetschef, idrottsförvaltningen

Bildgalleri

Flygvy Järva friluftsbad
Flygvy Järva friluftsbad. Robert Petrén AIX Arkitekter AB
Järva friluftsbad. Robert Petrén AIX Arkitekter AB
Järva friluftsbad. Robert Petrén AIX Arkitekter AB
Järva friluftsbad. Robert Petrén AIX Arkitekter AB
Järva friluftsbad. Robert Petrén AIX Arkitekter AB
Järva friluftsbad. Robert Petrén AIX Arkitekter AB
Järva friluftsbad. Robert Petrén AIX Arkitekter AB

Nyheter

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad