tecknad bild som beskriver vy från Folkungagatan
Vy från Folkungagatan. Illustration: Equator.
Projekt Planerat

Nytt kontorshus vid Folkungagatan

Södermalm

Förslaget gör det möjligt att bygga ett nytt kontorshus vid Folkungagatan på Södermalm. Dessutom skapas en attraktivare gatumiljö och en ny mötesplats vid Katolska domkyrkan. Planförslaget berör i första hand fastigheten Nattugglan 14.

Projektfakta

Nytt kontorshus vid Folkungagatan 

Planen gör det möjligt att bygga ett nytt kontorshus vid Folkungagatan 44 samt att bygga på kyrkan som ligger intill.

Ett befintligt kontorshus ersätts med ett nytt, huvudsakligen fem till sju våningar högt, med handel i bottenvåningen mot Folkungagatan. Det blir också möjligt för ytterligare lokaler för centrumändamål inom de två nedre bottenvåningarna.

En ny platsbildning skapas vid kyrkan. Dels genom att kyrkans befintliga bostadshus rivs, dels genom att närmaste delen av kontorsbyggnaden tas bort. Kyrkans bostäder ersätts genom att den västra delen av kyrkotillbyggnaden kan byggas på med fyra våningar.

Attraktivare gaturum 

Förslaget skapar förutsättningar för ett attraktivare gaturum utmed Folkungagatan söder om Medborgarhuset. Det skapas också en ny mötesplats på Folkungagatan mellan Katolska domkyrkan och det nya kontorshuset.

Planen säkerställer ett allmänt gångstråk som förbinder Folkungagatan och Åsögatan genom gården inom fastigheten Nattugglan 14.

Tidplan

  • Start-PM: 12 november 2013
  • Samråd: april - maj 2016
  • Granskning: 13 december 2017 – 7 februari 2018. Utställning finns i visningslokal Fyrkanten på Stadsbyggnadskontoret, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: första kvartalet 2018

Inblandade aktörer

Planområdet omfattar fastigheterna Nattugglan 14 och del av Nattugglan 15. Nattugglan 14 ägs av Vasakronan fastigheter AB och Nattugglan 15 ägs av Katolska domkyrkoförsamlingen.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tony Andersson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
tecknad bild som beskriver vy från Medborgarplatsen
Vy från Medborgarplatsen. Illustration: Equator.
Vy från gården inom Nattugglan 18
Vy från gården inom Nattugglan 18. Illustration: Equator.
tecknad bild som beskriver vy mot kontorshus och kyrka från vindsbalkong på bostadshus inom Nattugglan 18
Vy mot kontorshus och kyrka från vindsbalkong på bostadshus inom Nattugglan 18. Illustration: Equator.
tecknad bild som beskriver vy från Folkungagatan
Vy från Folkungagatan. Illustration: Equator.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad