Fotomontage över möjliga butiker och verksamheter i bottenvåningen utmed Rådmansgatan. (källa: Akademiska Hus)
Fotomontage över möjliga butiker och verksamheter i bottenvåningen utmed Rådmansgatan. (källa: Akademiska Hus)
Projekt Planerat

Nya verksamheter i gamla arkitekthögskolan

Östermalm

Förslag till detaljplan för före detta arkitektskolan och kvarteret runtom där nya verksamheter och mötesplatser planeras. Planområdet heter Domherren 1.

Projektfakta

Den gamla arkitekthögskolan ska innehålla kontor, möjlighet till konferensverksamhet och möjlighet till undervisning (gymnasium/högskola).

I planerna ingår att öppna upp bottenvåningen med utåtriktad verksamhet som till exempel butiker, restauranter, bageri och ett mikrobryggeri.

Arkitekturskolan, även kallat A-huset, har fått ett internationellt uttryck och benämns A-house. Omkring 600 personer förväntas ha sin arbetsplats i huset när det är färdigutvecklat.

Byggnadens- och kvarterets kulturmiljö och kulturhistoriska värde ska värnas och skyddas.

Mötesplats och plats för utveckling

Akademiska Hus, ägare av fastigheten, vill skapa en mötesplats och motor för kreativ utveckling som nyttjar ett gränsland mellan akademi, industri och näringsliv med en inriktning mot nya näringar inom i första hand mat, mode, konst, musik och media. Ambitionen är att skapa en plats i ständig utveckling.

Läge

Planområdet utgörs av Domherren 1 som är belägen mellan Karlavägen, Uggelviksgatan, Östermalmsgatan och Rådmansgatan i stadsdelen Östermalm. Fastigheten ägs av Akademiska Hus. Kvarteret Domherren 1 har ett centralt läge i staden, goda kommunikationer och närhet till ett flertal av Stockholms övriga högskolor.

Renovering pågår

Redan idag pågår renovering och vissa förändringar av byggnaden och många verksamheter har redan flyttat in.

Tidplan

  • Samråd 12 september 2017 till 24 oktober 2017.
  • Granskningsskede årsskiftet 2017 – 2018
  • Antagande kvartal 2 2018
Fotomontage där den nya lågdelens utformning framgår. (källa: Akademiska Hus)
Fotomontage där den nya lågdelens utformning framgår. (källa: Akademiska Hus)
Fotomontage vy från Uggelviksgatan med nya verksamheter i bottenvåningen samt ny huvudentré till vänster om trädet i bild. (källa: Akademiska Hus)
Fotomontage vy från Uggelviksgatan med nya verksamheter i bottenvåningen samt ny huvudentré till vänster om trädet i bild. (källa: Akademiska Hus)
Fotomontage där Rådmansgatans möjliga utformning framgår. Butiker närmast Danderydsplan och sparade murar i bottenvåningen närmast i illustrationen. (källa: Akademiska Hus)
Fotomontage där Rådmansgatans möjliga utformning framgår. Butiker närmast Danderydsplan och sparade murar i bottenvåningen närmast i illustrationen. (källa: Akademiska Hus)

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Martin Schröder

Enhetschef, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad