Projekt Pågående

Nya träd och renoverade växtbäddar på Sockenvägen

Enskedefältet

Stockholms stad byter ut träden och renoverar växtbäddarna på Sockenvägen mellan Åbogatan och Ålandsvägen under 2018.

Projektfakta

Stockholms stad byter ut träden och renoverar växtbäddarna på Sockenvägen under 2018. Anledningen till detta är att träden på Sockenvägen mellan Åbogatan och Ålandsvägen inte mår bra och att flera av träden har stannat i växten. Förutsättningarna för rötterna har under många års tid kontinuerligt försämrats och Stockholms stad kommer därför att genomföra förbättringsåtgärder.

Nya växtbäddar minskar risken för översvämning

De nya växtbäddarna ger trädens rötter mer utrymme och möjlighet att växa samtidigt som de ger möjlighet att fördröja dagvatten och därigenom avlasta dagvattenledningssystemet.

Biokol och stenkross ger positiva effekter för klimatet

Träden som planteras längs Sockenvägen står i växtbäddar bestående av biokol och stenkross. Växtbäddar med biokol och stenkross ökar förmågan att fördröja dagvatten och minskar på så sätt belastningen på stadens ledningsnät samt bidrar till att minska koldioxiden i luften. 

Kartan visar projektområdet på Sockenvägen.

Vill du veta mer?

Stockholms stads trafikkontor ansvarar för stadens träd och har under flera år med stor framgång byggt växtbäddar för både nya och gamla träd. Läs mer här:

Stockholms träd

Växtbäddar med biokol

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad