Illustration över Lundagatan mot öster.
Illustration över Lundagatan mot öster.
Projekt Planerat

Nya stadsradhus på Lundagatan

Södermalm

Stockholms stad planerar, tillsammans med byggherren Erik Wallin AB, 17 nya stadsradhus på Lundagatan i kvarteret Södermalm 2:8. Samråd om detaljplanen för området blir preliminärt i början av 2018.

Kort om projektet

17 stadsradhus vid Lundagatan

Stockholm växer och staden har som mål att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030. En av stadens strategier för Stockholms stadsutveckling är att förtäta och göra de centrala delarna av Stockholm ännu mer attraktiva. Stadsradhus är ovanligt på Södermalm. Boendeformen syftar därför även till att skapa en variation av upplåtelseformer och ge ett positivt inslag till området.

Området där stadsradhusen planeras ligger i sluttningen mellan övre och nedre Lundagatan. De nya husen får tre våningar mot nedre Lundagatan och en våning mot övre. Det blir entréer och små gröna gårdar åt båda hållen. Bilparkering ordnas i garage i närheten.

Stockholms stad (stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret) och byggherren Erik Wallin AB planerar projektet.

Tidplan

Marken anvisades till Erik Wallin i januari 2015 och arbetet med detaljplanen startade i februari 2017. Samrådet blir preliminärt i början av 2018 och antagandet i stadsbyggnadsnämnden i slutet av 2018. Om detaljplanen inte överklagas kan byggandet starta 2019 och första inflyttning ske under 2020.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Frågor och svar

Kontakt

Sophia Norrman Winter

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Maria Jäger

Projektledare, exploateringskontoret

Helena Lombrink

Kommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad