Flygfoto med ungefärlig avgränsning av det aktuella planområdet.
Ungefärlig avgränsning av det aktuella planområdet.

Nya lägenheter vid Bandhagen centrum

Bandhagen
Planerat

Förslag om att bygga 140 nya lägenheter vid Bandhagen centrum. På fastigheterna Örby 4:1 och Ramsökaren 2 planeras det för både bostadsrätter och hyresrätter.

Projektfakta

140 nya bostäder vid Bandhagens centrum 

Projektet innebär att cirka 140 nya bostäder kan byggas vid Bandhagen centrum.I planområdets västra del (fastigheten Örby 4:1) föreslås Wallenstam bygga 75 bostadsrätter. I områdets östra del (fastigheten Ramsökaren 2) föreslås Svenska Hus AB bygga 60 stycken hyresrätter.

Ökad trygghet och stadsmässighet 

Bostäderna är ett välkommet tillskott för att nå 40 000 nya bostäder till år 2020. Projektet kommer också bidra till mer liv och rörelse längs Trollesundsvägen och skapa en ökad stadsmässighet. För att öka trygheten för förbipasserande ska bostadshusen ha entréer vända mot gatan.

Förutom ytterligare bostäder kommer den nya bebyggelsen inom fastigheten Ramsökaren 2 att öka tryggheten i området längs tunnelbanespåren som idag är en plats som upplevs som otrygg.

Tidplan

  • Start-PM: 15 juni 2017
  • Samråd: januari 2018
  • Granskning: kvartal två 2018
  • Antagande: kvartal tre 2018

Aktörer

Byggherre för fastigheten Örby 4:1 är Wallentam AB. För fastigheten Ramsökaren 2 är Svenska Hus AB byggherre.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Stina Bäckström

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Projekt i Bandhagen

Så planeras stadsutveckling