Karta över Stureby med planområdet markerat.
De 90 nya bostäderna planeras strax väster om Sågverksgatan i Stureby.
Projekt Planerat

90 nya hyresrätter längs Sågverksgatan

Stureby

Stockholms stad och Familjebostäder planerar 90 nya lägenheter i kvarteret Vedstapeln 1 vid Sågverksgatan i Stureby. Lägenheterna är tänkta att byggas i så kallade Stockholmshus, stadens satsning för att bygga bostäder snabbare och till lägre kostnader. Samråd om detaljplanen hålls under våren 2018.

Projektfakta

Om detaljplaneförslaget

I detaljplanen föreslår staden fem så kallade lamellhus på två platser på den västra sidan av Sågverksgatan. Totalt omfattar förslaget ca 90 hyresrätts-lägenheter. Byggaktör är Familjebostäder. Förslaget innebär att elnätstationen på Sågverksgatan behöver flyttas.

Precis som de befintliga husen intill är de nya husen tänkta att byggas en bit in från gatan och få gröna förgårdar framför entréerna.

Vad är Stockholmshusen?

Stockholmshusen är stadens satsning för att bygga nya bostäder snabbare och till lägre kostnader och samtidigt med hög kvalitet. Stadens tekniska förvaltningar, de allmännyttiga bostadsbolagen och byggföretagen har ett nära samarbete för att nå dessa mål.

Läs mer om Stockholmshusen här

Preliminär tidplan

  • Samråd: våren 2018
  • Granskning: sommaren 2018
  • Detaljplanen antas: slutet 2018
  • Byggstart: 2019
  • Första inflyttning: 2020-2021

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

William Stepp

Planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Helena Lombrink

Kommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad