tecknad karta med ungefärligt planområde markerat med en röd ring
Ungefärligt planområde markerat med röd ring
Projekt Planerat

Nya bostäder med mera på Stora Essingen

Stora Essingen

Cirka 700 nya bostäder på Stora Essingen. Förslaget berör främst fastigheten Ångtvätten 22.

Projektfakta

Kontor på Stora Essingen blir bostäder

Förslaget gör det möjligt att omvandla kontor till framförallt nya bostäder. Planförslaget innebär en komplettering med cirka 700 bostäder, kontor, verksamheter, samt förskoleplatser och eventuellt en skola. Bostäderna på stadens mark kommer att vara hyresrätter.

I samband med planarbetet kommer behovet av förskola, skola service studeras närmare. 

Förslaget berör gatorna Essingeringen, Segelbåtsvägen, Källbergsvägen och Junohällsvägen. Planområdet är cirka 5 hektar stort.

Tätare, sammanhållen levande stadsmiljö 

I översiktsplanen är området utpekat som en del av den centrala stadens utvidgning. Det huvudsakliga målet med utvidgningen är att skapa en tätare, sammanhållen, mer mångsidig och levande stadsmiljö med förutsättningar till ett bredare utbud av bostäder, verksamheter, service, kultur, upplevelser med mera. Det är också viktigt att verka för ett varierat utbud av bostäder i hela staden. 

Preliminär tidplan

  • Start-PM: fjärde kvartalet 2017
  • Samråd: första kvartalet 2019
  • Granskning: första kvartalet 2020
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: andra kvartalet 2020

Fastighetsägare

AMF Pensionsförsäkringar AB, Gemverk AB, K/B Edificator Ernst Hellstedt och Co samt Familjebostäder.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Marzieh Chalant

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad