Flygvy över området med förskolan illustrerad
Projekt Planerat

Ny större förskola på Kaprifolvägen

Hässelby Villastad

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för att kunna bygga en ny, större förskola på Kaprifolvägen, kvarteret Blågull 1 i Hässelby Villastad. Den förskola som tidigare låg på platsen har brunnit ner.

Projektfakta

Vad?

Den förskola som låg i kvarteret Blågull 1 har brunnit ner. Staden vill därför bygga en ny, större förskola i två plan med sex till åtta avdelningar. Även förskolegården ska bli större genom att ta en del av parkmarken i anspråk.

Värdefulla träd ska sparas och skrivs därför in i den nya planen.

Gångbanan längs fastigheten breddas och rätas ut för att göras säker och tillgänglig.

Varför?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett byggande av en ny, större förskola inom fastigheten Blågull 1 i Hässelby Villastad. Det finns ett stort behov av förskoleplatser i området.

När?

Planarbetet påbörjas i maj 2016. Samråd hölls i november 2016. Granskning ägde rum under perioden 21 juni till 2 juni 2017.

Vem?

Det är SISAB som ansvarar för byggandet.

 

Kontakt

Marzieh Chalant

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden

Uppdaterad