Åkeshovs sim- och idrottsanläggning. Illustration Liljewall Arkitekter
Projekt Pågående

Ny sim- och idrottsanläggning i Åkeshov

Åkeshov

Stockholms stad renoverar och utvecklar just nu Åkeshovs sim- och idrottshall, Futharken 3. Den nya anläggningen öppnar för allmänheten igen i januari 2018. Målet är en modern, funktionell och tillgänglig anläggning.

Projektfakta

 

Åkeshov utvecklas till en modern, funktionell och tillgänglig anläggning

För Åkeshovs sim- och idrottsanläggning planeras följande:

  • en totalrenovering av badet, inklusive ytor som omklädningsrum, servering och träningslokaler,
  • en ny 25-meters simbassäng (till totalt 2 stycken),
  • en ny undervisningsbassäng (till totalt 2 stycken),
  • en plaskpool för barn samt,
  • tillgänglighetsanpassningar i hela anläggningen.

Vi utvecklar även gymnastik- och idrottshallens omklädningsrum och byter ut ventilationen.

Hela utemiljön kommer att göras om och bli tryggare för barn och ungdomar som rör sig till och från anläggningen. Den här delen av projektet har tillkommit efter att vi genomfört en barnkonsekvensanalys, där just trygghet varit i fokus.

I anläggningen kommer vi också att bygga flexibla, könsneutrala omklädningsrum.

Projektet möjliggörs genom en tillbyggnad på lokalerna och en omdisponering av de nuvarande ytorna. Innergården bygger vi in för att utveckla den till en öppen och ljus friskvårdsyta.

Rusta upp och öka tillgången till sim- och idrottshallar

När Stockholm växer ökar också stockholmarnas intresse för att besöka stadens verksamheter, det gäller till exempel våra sim- och idrottshallar. Vi behöver därför öka tillgången och närheten till ytor och anläggningar i staden som kan erbjuda fysisk aktivitet.

Åkeshov har idag stora renoveringsbehov och behöver rustas upp, men vi har också sett att just den här anläggningen har goda förutsättningar att utvecklas och byggas ut. En viktig aspekt är att Åkeshov har en oslagbar närhet till kollektivtrafiken.

Öppnar igen i januari 2018

Arbetena genomförs 2015-2018. Den nya anläggningen öppnar den 20 januari 2018.

Under tiden som arbetena pågår genomförs simskolor och simträning på Nälstabadet.

Allmänheten hänvisas till stadens andra badanläggningar, till exempel Vällingbybadet.

Ansvarig för projektet är Stockholms stad

Ansvarig för projektet är Stockholms stad, genom fastighetskontoret och idrottsförvaltningen.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Jan Lind

Projektledare, fastighetskontoret

Eric dos Santos

Enhetschef, idrottsförvaltningen

Linda Laine

Kommunikationsstrateg, fastighetskontoret

Presskontakt

Bildgalleri

Översiktsbild interiör Åkeshovs sim- och idrottsanläggning. Illustration Liljewall Arkitekter
Vy mot reception Åkeshovs sim- och idrottsanläggning. Illustration Liljewall Arkitekter
Vy mot gym Åkeshovs sim- och idrottsanläggning. Illustration Liljewall Arkitekter
Bygge Åkeshovs simhall. Foto: Martin Forssell Projektbyrån
Bygge Åkeshovs simhall. Foto: Martin Forssell Projektbyrån
Sedumtak Åkeshovs simhall. Foto: Martin Forssell Projektbyrån
Sedumtak Åkeshovs simhall. Foto: Martin Forssell Projektbyrån
Åkeshovs simhall bassäng. Foto: Martin Forssell Projektbyrån
Åkeshovs simhall bassäng. Foto: Martin Forssell Projektbyrån
Bassäng Åkeshovs simhall. Foto: Martin Forssell Projektbyrån
Bassäng Åkeshovs simhall. Foto: Martin Forssell Projektbyrån
Barnbassäng Åkeshovs simhall. Foto: Martin Forssell Projektbyrån
Barnbassäng Åkeshovs simhall. Foto: Martin Forssell Projektbyrån

Nyheter

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad