Bild på två flerfamiljshus med träd runt om. Gata i förgrunden
I Ormlången planeras två nya hus med studentlägenheter och en förskola. Bild: Familjebostäder/VERA arkitekter
Projekt Pågående

Ny park och studentbostäder i Ormlången

Årsta

Kvarteret Ormlången ingår i Årstastråkets andra etapp. Här byggs 96 studentbostäder och en ny förskola. Staden ska också anlägga en ny park på cirka 13 000 kvadratmeter.

Projektfakta

Studentbostäder, förskola och park

Kvarteret Ormlången ingår i Årstastråkets etapp 2 som totalt omfattar cirka 1 000 nya lägenheter. I kvarteret Ormlången ska 96 studentbostäder och en ny förskola byggas. Planerad byggstart för studentlägenheterna är årsskiftet 2018/2019.

Staden ska också anlägga en ny park på cirka 13 000 kvadratmeter. Parken sträcker sig från Årstavägen i norr till Johanneshovsvägen/Sandfjärdsgatan i söder. Byggstart för parken är tidigast 2019.

Familjebostäder bygger studentbostäder

Familjebostäder är byggaktör för studentbostäderna i Ormlången.

Familjebostäders studentbostäder förmedlas via Stockholms stads bostadsförmedling efter kötid, bostad.stockholm.se/student.

Passager under tvärbanan

Arbeten med gångtunnlar under tvärbanan

Under hösten 2016 påbörjades stadens arbete med att anlägga tre gator för byggtransporter till de två nya passagerna under tvärbanan. Den ena passagen ersätter tidigare passagen vid Rörviksbacken. Passagen är öppen för gång- och cykeltrafik, men kommer att vara avstängd under perioder framöver för ombyggnad. När passagen är avstängd hänvisar vi istället till passagen vid Valla Torg. Den andra passagen under tvärbanan kommer att ligga i parken som anläggs senare. Passagen öppnar i samband med att parken är färdigställd.

Staden byggde när tvärbanan stängdes av

SL (Stockholms lokaltrafik) stängde av hela tvärbanan från Sickla till Alvik 25 mars-1 oktober 2017 för att installera ett nytt signalsystem. SL:s arbete i det här området skedde under våren och sommaren 2017.

Staden passade på att bygga de nya passagerna när tvärbanan var avstängd så att spårvagnstrafiken inte skulle störas mer än nödvändigt. Stadens entreprenör, Svevia, håller på med avslutande ledningsarbeten i området som beräknas vara klara i början av 2018.

Bildgalleri

Vy över grönyta där människor promenerar och lekar. Gångtunnlar under tvärbanan. I bakgrunden syns hus
Visionsbild med vy över södra Arlaparken. Illustration: Sweco
Flygvy över hus, grönområde och tvärbanans räls
Flygvy över Arlaparken. Bild: Sweco
Vy över grön park. Människor promenerar.
Visionsbild över Arlaparken. Bild: Sweco
Illustration över område men bostäder markerade
Illustrationsplan över Årstastråket

Film

Film på när spårportarna dras på plats i Årstastråket. Film: Svevia

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Mohamed Ibrahim

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Katarina Johansson

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret

Nyheter

Uppdaterad