tecknad bild av förskolan bredvid befintligt bostadshus
Ny förskolebyggnad tillsammans med befintliga flerbostadshus. Vy från parken norr om planområdet. Illustration: Joliark
Projekt Planerat

Ny förskola i Axelsberg

Hägersten

Förslaget innebär, att det på fastigheten Förgyllda Bägaren 2 med flera, blir möjligt att bygga en ny förskola med tillhörande lekgård. Förskolan planeras ersätta en befintlig garagebyggnad.

Ny förskola i Axelsberg

Ny förskola i Axelsberg

Förslaget är att ersätta ett befintligt garage vid Selmedalsvägen  med en ny förskola och lekgård. Syftet är också att bekräfta användningen av befintligt garage under mark.

Planområdet, som är cirka 0.5 hektar stort, ligger norr om Selmedalsvägen ungefär 200 meter väster om Axelsbergs centrum. Genom att placera entréer och uppglasade fasader mot parkstråk och Selmedalsvägen bidrar detaljplanen till levande bottenvåningar och trygga offentliga miljöer. 

Granskning

Förslaget visas mellan den 22 november och den 6 december vid Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset på Fleminggatan 4. 

Under samma period visas förslaget också i Hägersten-Liljeholmens Stadsdelsförvaltning, Telefonvägen 30, plan 9, i Hägersten. 

Tidplan

  • Samråd: 13 december 2016 till 3 februari 2017
  • Granskning: 21 juni till 2 augusti 2017
  • Ny granskning: 22 november till 6 december 2017
  • Antagande: Våren 2018.

Aktörer

Fastigheterna Förgyllda Bägaren 2 och 3 ägs av Heba fastigheter AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tara Nezhadi

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Bildgalleri

tecknad bild av förskolan bredvid befintligt bostadshus
Ny förskolebyggnad tillsammans med befintliga flerbostadshus. Vy från parken norr om planområdet. Illustration: Joliark
tecknad bild av förskolan nedanför bostadshus
Ny förskolebyggnad i grönt tillsammans med befintligt flerbostadshus. Vy från Selmedalsvägen. Illustration: Joliark

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad