Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Pågående

Ny cykelbana på Värtavägen

Östermalm

Värtavägen är ett prioriterat cykelstråk och en viktig länk i stadens cykelnät. Gatan förbinder Gärdet med Karlaplan. Därför byggs en dubbelriktad cykelbana längs med Värtavägen.

 

Projektfakta

Dubbelriktad cykelbana och nytt torg

På Värtavägen kommer en dubbelriktad cykelbana att byggas mellan Karlaplan och Tegeluddsvägen. Med den nya cykelbanan separeras gående och cyklister vilket, förbättrar säkerheten. Samtidigt som vi bygger om Värtavägen kommer vi att bygga ett mindre torg vid Furusundsgatan.

Planritning Värtavägen

Ska göra det lättare och säkrare att cykelpendla

Stockholms stad arbetar med att förbättra framkomligheten och öka säkerheten för cyklister. Målet är att göra det lättare att cykelpendla och att fler ska välja att cykla. I samband med att Norra Djurgårdsstaden byggs ut ökar behovet av en cykelbana på Värtavägen.

Delar av Värtavägen enkelriktas under byggtiden

Sedan slutet av sommaren 2017 har Värtavägen varit enkelriktad och vägen kommer att fortsätta vara enkelriktad fram till sommaren 2018. Det betyder att motorfordon och cyklister främst kan färdas längs Värtavägen i riktningen från Tegeluddsvägen mot Valhallavägen. 

De kommande arbetena är planerade att genomföras på följande sätt. Observera att tidplanen kan ändras.

  • Västra sidan av sträckan mellan Brantingsgatan och Valhallavägen. Arbeten började i november och beräknas pågå till januari 2018.
  • Östra sidan av sträckan mellan Brantingsgatan och Valhallavägen. Arbetena börjar preliminärt i januari 2018 och beräknas pågå till sommaren 2018.
  • Västra sidan av sträckan mellan Sandhamnsgatan och Kampementsgatan. Arbeten börjar preliminärt i april 2018 och beräknas pågå till sommar 2018.
  • Korsning och cirkulationsplats Värtavägen – Valhallavägen. Arbeten är igång och beräknas pågå till sommaren 2018.

Större delen av Värtavägen är enkelriktad och vägen kommer att fortsätta vara enkelriktad fram till sommaren 2018.

Påverkan i området

Avspärrningar för enkelriktning sätts upp på Värtavägen och arbetsområdet hägnas in med stängsel. Under perioden fram till jul kommer det för nordvästra sidan av Värtavägen, sträckan mellan Ängskärsgatan och Valhallavägen, finnas tillgänglighet till portarna via gångstråk. För lastning och lossning av fordon hänvisar vi till ytor som är anordnade vid tvärgatorna. Vid större och tyngre transporter kan stadens entreprenör vara behjälplig att lyfta fram gods m.m. till portarna. Gångtrafik är möjlig längs med hela gatan, cykeltrafik leds om enligt hänvisning på plats. 

Arbetet kan innebära en del störande buller när vi river upp asfalt och smågatsten samt lägger ett första skikt med ny asfalt på gatan. Generella arbetstider är vardagar mellan klockan 7.00 och 19.00. Vi informerar vid eventuella avvikelser.

Bussar leds om

Med anledning av arbetena är busslinje 1 och 91 omlagda till Erik Dahlbergsgatan. När arbetet är klart kommer busslinjerna åter att trafikera Värtavägen. För mer information om bussarnas omläggning och resvägar, se sl.se. Tunnelbanan från station Gärdet går som vanligt.

Med anledning av arbetena är busslinje 1 och 91 omlagda till Erik Dahlbergsgatan. När arbetet är klart kommer busslinjerna åter att trafikera Värtavägen. Tunnelbanan från station Gärdet går som vanligt.

Projektet pågår 2016–2018

Byggstart i slutet av oktober 2016. Arbetet beräknas klart preliminärt sensommaren 2018.

Staden genomför projektet

Stockholms stad genomför projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden

Uppdaterad