Vy över byggnaden Jakob mindre 5

Jakob mindre 5

Norrmalm
Planerat

Kontor blir bostäder i fastigheten Jakob mindre 5 som ligger vid Jakobs torg nära Kungliga operan och Kungsträdgården.

Projektfakta

Vad? 

Fastigheten ”Jakob mindre 5” ligger i hörnet av Jakobs torg och Jakobsgatan i stadsdelen Norrmalm. Planen skapar möjlighet att bygga om fastigheten från dagens kontorsanvändning till cirka 20 bostadsrättslägenheter med lokaler för handel eller service i bottenplan. Planen ser också till att kulturhistoriska värden, så som byggnadens utseende och storlek, behålls.

Varför? 

Planen möjliggör förändring av användandet från kontor till bostäder. Eftersom området domineras av kontor, handel och institutioner skulle nya bostäder innebära ett positivt tillskott till området och ökar förutsättningarna för levande stadsmiljö under en större del av dygnet och året. Det var som bostäder fastigheten användes från början så byggnaden återställs till ursprunglig användning.

När?

  • Start-PM genomfördes 4 kv. 2015

Ytterligare tidplan kommer i senare skede.

Vem? 

Fastigheten ägs av Stockholms stad och är upplåten med tomträtt till Jakob Mindre 5 AB (AMF Fastigheter).

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Daniel Sjöborg

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktplanen/Promenadstaden