Människor i skymning på Biblioteksgatan
Biblioteksgatan

Bibliotekstan

Norrmalm
Genomfört

Vi har förbättrat trafikmiljön för gående i området kring Biblioteksgatan - Bibliotekstan. Norrlandsgatan har fått breddad gångbana och del av Lästmakargatan, Jakobsbergsgatan samt Mäster Samuelsgatan har blivit gågator.

Projektfakta

Vad?

På Norrlandsgatan har vi breddat gångbanan, planterat nya träd och byggt  nya cykelparkeringar, på sträckan mellan Jakobsbergsgatan och Mäster Samuelsgatan. Träden får även sittytor runtom. Vid korsningarna med Lästmakargatan, Jakobsbergsgatan och Mäster Samuelsgatan har vi höjt upp gångbanan.

Lästmakargatan, Jakobsbergsgatan och Mäster Samuelsgatan har blivit gågator på sträckan mellan Norrlandsgatan och Birger Jarlsgatan. 

På Mäster Samuelsgatan har vi ändrat körriktningen till östgående för att minska otillåten trafik. Leveranstrafik är tillåten på gågatorna endast mellan klockan 06.00 och 10.00, alla dagar.

Vi har även byggt totalt 70 nya cykelparkeringsplatser.

Varför?

Området kring Biblioteksgatan, populärt kallat Bibliotekstan, är ett välbesökt handelsområde som många väljer att promenera i. Nu har vi anpassat gator och gångbanor till det antal människor som rör sig i området.

En stor del av biltrafiken genom området har varit otillåten. På Mäster Samuelsgatan har andelen otillåten biltrafik varit cirka 80 procent.

För att prioritera gående och samtidigt lösa problemet med den otillåtna trafiken har vi byggt om Norrlandsgatan med bredare gångbana och infört gågata på del av Lästmakargatan, Jakobsbergsgatan samt Mäster Samuelsgatan.

När?

Projektet startade i augusti och blev klart i december 2016.

Vem?

Stockholms stads trafikkontor ansvarar för projektet. Fastighetsägaren Hufvudstaden har finansierat installationen av markvärme på en del av Norrlandsgatan.

Kontakt