Vy del av innegårdsbyggnad

Apeln 8

Norrmalm
Pågående

Tillbyggnad på innergård av ett befintligt kontor som får nya kontorslokaler och ett nytt inomhustorg.

Projektfakta

Vad? 

Ett befintligt kontor mellan Olof Palmes gata och Apelbergsgatan gör en tillbyggnad på innergården för kontorslokaler i tre plan och ett inomhustorg på innergård. Tillbyggnaden utgör totalt cirka 550 kvm.

När?

Planen vann laga kraft 2016-01-04.
Genomförandetiden slutar fem år efter att planen vunnit laga kraft.

Vem? 

Befintlig byggnad ägs av Klara Norra Fastigheter.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar ochse planarbetetfram till dess att beslut fattades.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Martin Schröder

Enhetschef, stadsbyggnadskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt. 

Vägleder detaljplanering och bygglov

Översiktsplanen är vägledande för detaljplanering och beslut i enskilda ärenden om byggande och annan användning av mark- och vattenområden.

Översiktplanen/ Promenadstaden