Planförslaget syftar till att skapa bostäder för studenter.

Klarbäret (Norra Djurgården 1:37)

Norra Djurgården
Planerat

Studentbostäder vid KTH

Detaljplanen syftar till att skapa byggrätter för ett nytt flerbostadshus om ca 120 studentbostäder, med utrymme för en publik lokal i bottenplan. Planområdets närhet till KTH gör platsen väl lämpad för studentbostäder.

Projektfakta

Vad?

120 studentbostäder, med utrymme för en publik lokal i bottenplan.

Varför?

Det råder i dagsläget en brist på studentbostäder i Stockholm. Studentbostäder behövs för att på lång sikt göra stadens lärosäten mer attraktiva för forskare och studenter. Planområdets närhet till KTH gör platsen väl lämpad för nya studentbostäder.

När?

  • Samråd september 2015–oktober 2015
  • Granskning maj 2016–juni 2016
  • Planen antogs av Stadsbyggnadsnämnden 28 oktober 2016

Vem?

Abacus Byggnads AB

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Joel Berring

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Koki Hjelmström

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden

Bildgalleri

Illustrationsplan. Förslag på placering av nytt hus och markgestaltning.Tengbom
Fotomontage 2 med den nya byggnaden inlagd. Illustration: Tovatt Architects & Planners.
Fotomontage 1 med den nya byggnaden inlagd. Illustration: Tovatt Architects & Planners.
Den nya byggnaden sedd från bron över Roslagsbanan. Illustration: Tovatt Architects & Planners
Illustration av den nya byggnaden sedd från Ruddammsvägen. Illustration: Tovatt Architects & Planners