Forskningen 1. Befintliga studentbostäder som saknar permanent bygglov.

Forskningen 1

Norra Djurgården
Planerat

Ändrad detaljplan för att möjliggöra permanent bygglov för befintliga studentbostäder.

Syftet med detaljplanearbetet är att skapa möjlighet för att kunna ge permanent bygglov genom ändring av detaljplan för de 72 befintliga studentlägenheterna på Drottning Kristinas Väg 69-73.

Projektfakta

Vad?

Ändrad detaljplan för att möjliggöra permanent bygglov för befintliga studentbostäder.

Varför?

Den norra delen av fastigheten Forskningen 1 är bebyggd med tre hus med totalt 72 studentlägenheter. Bostäderna beviljades tillfälligt bygglov i stadsbyggnadsnämnden 2004 vilket gäller till och med 2014-02-05. För att kunna ge permanent bygglov krävs en ny detaljplan där platsens lämplighet för studentboende prövas.

När?

Plansamråd 3-4 kvartalet 2014

Vem?

Akademiska Hus

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden