Biblioteket. Illustration Nyréns Arkitektkontor

Medborgarhuset

Södermalm
Pågående

Stockholms stad ska rusta upp och utveckla Medborgarhuset på Södermalm. Projektet ska göra Medborgarhuset till en mer attraktiv och tillgänglig mötesplats. Inriktningen på verksamheten kommer även fortsättningsvis att vara ”kropp, själ och bildning”, enligt det ursprungliga konceptet för huset. Projektet kan på ett positivt sätt bidra till utvecklingen i hela närområdet runt Medborgarplatsen.

Projektfakta

Vad?

Nya Medborgarhuset ska bli en mer attraktiv och tillgänglig mötesplats. Huset ska bli mer tillgängligt för alla bland annat genom en ny gemensam entré från Medborgarplatsen, och nya entréer från Götgatan och tunnelbaneplan. Det ska bli möjligt att röra sig inom byggnaden mellan de olika verksamheterna, genom inre promenadstråk och fler allmänna ytor. Nya funktioner, som ett café, bidrar ytterligare till att stärka Medborgarhuset som mötesplats.

Forsgrenska badet rustas upp och blir en mer modern och funktionell badanläggning.

Biblioteket flyttas till andra sidan huset och får en ny entré från Götgatan. Biblioteket får större publika ytor och barnavdelningen blir mycket större. Kulturskolan får kapacitet att ta emot många fler barn.

På den sydvästra sidan planteras nya träd. Trottoaren ska breddas, huset få servering i bottenplan och så vidare, vilket skapar en ljusare och tryggare närmiljö på en sida av Medborgarhuset som idag upplevs som stängd och otrygg.

Medborgarhuset är ”blåklassad” enligt Stadsmuseets klassificering av kulturhistoriska byggnader och ska därför utvecklas med stor varsamhet för de kulturhistoriska värdena..

Varför?

Medborgarhuset byggdes 1939 och har idag stora renoverings- och utvecklingsbehov. Det finns exempelvis ingen gemensam entré till huset och det går inte att röra sig mellan olika verksamheter inom byggnaden. Byggnadens utformning skapar också en upplevd barriär i kontakten med Medborgarplatsen.

De kommunala verksamheter som finns i huset idag behöver också få mer ändamålsenliga och i vissa fall större lokaler för att kunna ta emot fler besökare. Det gäller till exempel biblioteket, Kulturskolan och Forsgrenska badet.

Medborgarhuset har också behov av fler allmänna ytor och nya funktioner som exempelvis ett café.

När?

  • En del av Kulturskolan finns nu i Söderhallarna. Kulturskolans teater- och dansverksamhet finns i en nybyggd paviljong vid Allhelgonakyrkan.
  • Besökare till badet och gymnastiken hänvisas till andra idrottsanläggningar i staden.
  • Biblioteket finns med en filial i Söderhallarna.
  • Sensus studieförbund kommer att bedriva sin verksamhet i lokaler på Torkel Knutssonsgatan 37 under ombyggnaden från och med januari/februari 2017.
  • Restaurangerna och Debaser har flyttat ut i januari 2017.
  • Projektering pågår under våren 2017.
  • Förberedande rivningsarbeten pågår under våren 2017.
  • Nyöppning av Medborgarhuset är planerad sommaren 2019.

Vem?

Huvudansvarig för projektet är Stockholms stad, genom fastighetskontoret som förvaltar fastigheten. Idrottsförvaltningen ansvarar för Forsgrenska badet och Kulturförvaltningen för biblioteket och Kulturskolan.

Frågor och svar

Bildgalleri

Biblioteket. Illustration Nyréns Arkitektkontor
Entre. Illustration Nyréns Arkitektkontor
Fasad mot söder. Illustration Nyréns Arkitektkontor
Forsgrenska badet. Illustration Nyréns Arkitektkontor
Tunnelbaneéntre. Illustration Nyréns Arkitektkontor

Medborgardialog

Medborgarhusets tillkomst

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Karin Westling

Projektledare, Fastighetskontoret

Linda Laine

Kommunikationsstrateg, Fastighetskontoret

Presskontakt

Roland Berndt

Enhetschef, Idrottsförvaltningen

Anna Wåglund

Enhetschef, Kulturförvaltningen, Stockholms stadsbibliotek

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktplanen/ Promenadstaden

Nyheter